Облекчени кредити от Райфайзенбанк на стопани със субсидии от ЕС

Райфайзенбанк предлага преференциални условия за кредитиране на регистрирани земеделски производители – частни фермери и дружества, които имат право на субсидии от Еврофондовете. Това съобщиха от банката във вторник.

Райфайзенбанк предлага на стопаните специализиран кредит-овърдрафт, който им дава възможност за свободно теглене и внасяне в зависимост от техните нужди. Условие за получаване на кредита е земеделският производител да представи заявление, в което е посочил банковата си сметка в Райфайзенбанк за превеждане на субсидията. Банката предоставя до 80% от стойността на субсидията, като няма ограничение в максималния размер на кредита.

Лихвеният процент по специалзирания кредит за земеделци е 9%, като срокът на кредита е 12 месеца и се погасява при получаване на субсидията.

Споделяне

Още от Бизнес