Облекченият лов на мечки отпадна под натиск на Брюксел

Кафява мечка

Облекченият лов на мечки, прокаран в Закона за лова от депутата от ГЕРБ Емил Димитров през 2010 г., отпада окончателно след натиск от Брюксел. Това става ясно от промени в закона, публикувани в четвъртък на правителствения портал за обществени обсъждания. Корекцията идва два месеца след като Европейската комисия обяви, че започва наказателна процедура срещу България заради текстовете, застрашаващи популацията на кафявата мечка – приоритетен за опазване вид в общността.

Промените в закона отменят въведената през 2010 г. минимална квота за отстрел на мечки – 3 % от общия брой на екземплярите. Регулиране на числеността на мечката е възможно по линия на изключенията (дерогации) с цел намаляване на конфликта с хората и предотвратяване на щети, причинени от мечки, но това не може да бъде третирано като лов. Предвижда се още мечката да бъде извадена от приложението на закона като ловен вид.

 

Промените в Закона за лова от 2010 г., инициирани от Емил Димитров с мотива, че мечките са станали прекалено много и навлизат на хорска територия, прехвърлиха разрешенията за отстрел на мечки от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) към Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Проблемът с прехвърлянето е, че в ролята му на принципал на ловните стопанства, земеделското министерство има финансов интерес от трофейния лов на мечки, но няма отношение към опазването на ценни животински видове, каквато е кафявата мечка. Последва жалба от неправителствени организации и проверка на ЕК, която приключи с откриването на наказателна процедура.

Споделяне

Още от България