Облигационната емисия на Варна ще бъде качена на фондовата борса

Облигационната емисия на Варна ще бъде качена на Българската фондова борса, съобщи днес шефът на дирекция "Финанси и бюджет" в общината Димо Стоев. Според него това ще стане най-късно до средата на тази година.

Облигационният заем, който беше 3 милиона евро, е усвоен в пълен размер, съобщава БТА. След вторичното предлагане на емисията облигационерите са вече 25. Първоначално бяха 7. Най-големият инвеститор беше Райфайзенбанк с 1 266 000 евро.

Варна може да емитира друга, по-голяма емисия, най-рано през лятото на 2005 година. Изплащането на лихвите и погасяването на главницата върви в срок. През април и октомври миналата година са платени по 135 хиляди евро. Тази година през същите месеци общината ще осигури по 90 хиляди евро.

Първото погасяване на главницата в размер 1 милион евро е направено през октомври 2003 г. Същото плащане предстои и тази година.

Последната вноска от 1 милион евро ще бъде през октомври 2005 г. 398 283 лева от облигационния заем бяха инвестирани в сферата на образованието, за ремонта на културни обекти бяха похарчени 148 299 лева. За ремонти на пътища бяха заделени 2 347 815 лева, а за модернизация на уличното осветление в града - 2 987 497 лева.

По БТА

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: