Обменните бюра ще доказват произхода на капитала си

Обменните бюра ще доказват произхода на средствата, с които започват дейност и ще бъде правена проверка за криминална регистрация на лицата, които ще управляват тази дейност, съобщи БТА. Това изискване се предвижда да залегне в наредба на министъра на финансите за дейността на обменните бюра, която ще бъде променена според изискванията на валутния закон, който влезе в сила вчера.

Директорът на Агенцията за финансово разузнаване Васил Киров е зоаявил на семинар в Банско, че се предвижда в наредбата да залегне изискването за образец на табло за обменно бюро. Такова искане е било отправено до министъра на финансите с писмо от главния секретар на МВР Бойко Борисов и областния управител на Варна.

Съгласно последните промени в закона, приети през април 2003 г., от началото на следващата година всички операции в брой над 30 хиляди лева ще бъдат докладвани в АФР и ще се водят в регистър. Във връзка с това се подготвя проект за промяна на правилника за прилагане на закона.

Предвижда се задължените по закона за мерките срещу изпирането на пари лица да докладват за сделки над 30 хиляди лева, като ще правят това веднъж месечно, до 15-то число. В подадената информация ще се съдържат данни за лицето, извършило операцията, предмета на операцията, датата на извършване и стойността ѝ.

Споделяне

Още от Бизнес