Обмислят се санкции за клошарите, събиращи пластмасови бутилки

Сн. БГНЕС

Проблемът с клошарите, които изземват на пластмасови бутилки от контейнерите за разделно събиране, може да се реши чрез санкции, каквито по думите на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева се обмислят. Санкционни механизми ще подпомогнат усилията на общините да се справят с това явление, каза Василева в четвъртък.

Тя уточни, че се обмисля такива текстове да бъдат въведени в Закона за управление на отпадъците, които да ограничат това явление, като това е и въпрос на решение на местната власт чрез наредбите за опазване на чистотата на общините. Василева посочи, че се търси най-доброто решение с предложения от страна на общините.

Основният проблем е, че трудно може да се хване човекът, който рови в контейнерите за отпадъци, а ако това се случи, е доста трудно впоследствие да се прилага издаването на административни актове, обясни Василева. Искаме да намерим начина, по който да има възможност за санкциониране на място, допълни тя.

Министърът участва в семинар "Устойчиво управление на общинските отпадъци: добри практики от България и Франция". Форумът беше открит от министър Василева и посланикът на Франция Ксавие Лапер дьо Кабан във Френския институт.

Василева посочи, че се очаква новият законодателен пакет на ЕК в края на годината, който ще бъде насочен към постигане на повече и по-добри резултати за въвеждането на кръговата икономика.

Тя отбеляза, че в европейски мащаб активно се работи за въвеждане на принципите за ресурсна ефективност и кръгова икономика.

Ивелина Василева констатира, че системата, която е въведена в България, към настоящия момент дава своите резултати, отчита се постигане на целите както от организацията за оползотворяване на опаковки, така и по отношение на разделното събиране на отпадъците. Вървим в положителна посока, отбеляза министърът и припомни, че задачата е до 2020 г. да се намали с 50 процента потокът битови отпадъци, който отива на депо, да се намали количеството биоразградими отпадъци, да се използват повторно и да се рециклират строителните отпадъци.

Министърът каза на семинара, че в последните години се отчита ежегодно от порядъка на 6 процента намаляване на потока образувани отпадъци, а според данни на Евростат за 2013 г., 24 процента от отпадъците в България се рециклират. Тя отбеляза, че от всички общини 171 са покрити със системи за разделно събиране на отпадъците, което е около 6 милиона и половина от населението.

Има още много задачи и стъпки, които да се предприемат и това не може да стане без активно взаимодействие на централната и местната администрация, бизнеса, неправителствените организации, отбеляза тя и допълни, че все повече се говори за това, че отпадъците трябва да се разделят най-близо до източника, от който се събират.

Споделяне

Още от България