Образованието е било водеща дарителска кауза през миналата година

Събрани са общо 104 млн. лева, намаляват приходите в sms-кампаниите

Образованието е било водеща дарителска кауза през миналата година

През 2011 г. компании, фондации и граждани са дарили над 104 млн. лв. за благотворителни каузи, което е ръст от близо пет на сто, сочи анализ на Българския дарителски форум.

За пръв път образованието измества доскорошния фокус от сфери като здравеопазване и социални дейности и през миналата година е бил най-предпочитаната сфера за дарителство сред компаниите и фондациите. Въпреки това, 2011-та е годината с най-много проведени кампании за лечение на хора над 18 години. Като цяло през миналата година се отчита спад при sms-кампаниите, които бяха особено популярни през изминалите няколко години.

Бизнесът е дарил общо 59 864 016 лева през миналата година, което е увеличение с 26% спрямо 2010 година, когато финансовите дарения са възлизали на 47 512 853 лева.

Най-предпочитаната област за финансиране от страна на компаниите е образованието, за което са дарили над 22% от представителите на бизнес сектора в страната. След нея се нарежда социалната сфера - около 19% от участвалите в проучването компании, третото място заемат културата, изкуството и здравеопазването с 12.9%.

През 2011 г. се наблюдава осезаемо намаляване на размера на общото финансиране, направено от фондации. Спрямо 2010 г. спадът е с близо 42%. Над 21% от фондациите обаче регистрират увеличение на нефинансовите дарения. Най-предпочитаната област за дарение от страна на фондациите е същата, както и при компаниите - образованието. За нея даряват над 23% от фондациите. Човешките права и развитието на гражданското общество е втората предпочитана от тях сфера, следвана от социалните дейности (15.79%), културата и изкуството (с 13.16%) и здравеопазването (с 10.53%).

През 2011 г. се регистрира ръст и при благотворителите - физически лица с близо 12% спрямо 2010 г., както и увеличение на направените дарения от тях с 10% или с 272 855 лева спрямо 2010 г. Физическите лица са дарили близо 3 млн. лева през миналата година като над 1 млн. лева или 36% са отишли за организации с нестопанска цел. За регистрираните в страната вероизповедания частни лица са дали общо 414 697 лева.

Любопитна тенденция е, че даренията на хората към лечебните заведения се увеличават с над 100% - от 163 276 лева през 2010 година на 369 509 лева през 2011 година. Устойчива е тенденцията при даренията към училища и детски градина, които миналата година са получили от физически лица 226 922 лева при 235 600 през 2010 година.

През 2011 година набирането на средства чрез sms и телефонни обаждания намалява дела си в общия размер на даренията. По данни от трите мобилни оператора общият брой на изпратените благотворителни sms-и и обаждания е малко под 1 424 000 за 2011г., а през 2010 г. те са близо 4 000 000. В проценто съотношение, намалението е с над 35% в рамките на година.

Илюстрация на тази тенденция е и системата единен дарителски номер (DMS). В сравнение с 2010 г. през 2011 г. общият брой на изпратените дарителски съобщения е паднал близо с 50% – техният брой през 2010 г. е 738 485, а за 2011 г. – 392 620. Основната причина за този спад е липсата на големи публични дарителски кампании за хуманитарни кризи и спешни социални нужди. През 2010 г. такива бяха кампаниите в подкрепа на пострадалите от земетресението в Хаити и “Великолепната шесторка”.

Споделяне

Още по темата

Още от България