Обсъжда се нов модел за акредитация на университетите

Синдикатите в образованието и експерти обсъждат нов модел за акредитация на висшите училища, стана ясно в четвъртък след среща по проблема.

Председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) проф.

Иван Панайотов каза, че новият модел ще съдържа елементи на досега съществуващите институционална и програмни акредитации на висшите училища.

Съществуващата в момента тромава практика ще бъде опростена като се обединят многобройните процедури за институционална и програмни акредитации на професионалните направления и научните специалности.

Обмисля се системата за оценки от четирибална (незадоволителна, задоволителна, добра и много добра в момента), да стане десетбална, за да е ясно кои са водещите университети, кои са много добрите, добрите и кои не.

Висшите учебни заведения ще се акредитират с различни срокове на валидност - за 3, 4, 5 и 6 години. Висшите училища, получили 5- и 6-годишен срок на валидност на акредитацията, ще подлежат на минимален брой одити от НАОА през този период.

Председателят на синдиката "Висше образование и наука" към КНСБ доц. Лиляна Вълчева каза, че идеята е този нов модел за акредитация да бъде част от новия Закон за висшето образование.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?