Обсъжда се промяна в размера на екотаксите за автомобил

Обсъжда се промяна в размера на екотаксите за автомобил

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ще извърши анализ на екотаксите, плащани в момента при внос и регистрация на автомобили у нас, ще се разгледа международния опит и ще се излезе с предложение тарифата да зависи от евростандартите за емисии от двигателите на автомобилите. Това предаде БТА в понеделник, цитирайки екоминистър Ивелина Василева. По думите ѝ мерките се вземат за намаляване на замърсяваните на атмосферния въздух в големите градове.

Въпросът за високите продуктови такси, които се плащат от собственици на автомобили при регистрацията им, бе повдигнат миналата седмица на заседание на парламентарната комисия по околна среда.

Към момента само в Закона за местните данъци и такси съществуват разпоредби за данъчни облекчения, които са обвързани с евростандартите за емисии от двигателите на по-новите  автомобилите. В същото време колите са един от основните замърсители на въздуха и от години се коментира въвеждане на стимули за закупуването на по-нови автомобили..

От четирите вида предлагани у нас автомобилни горива, най-замърсяващ е дизелът, поради съдържанието на прахови частици (сажди) и полиароматни въглеводороди в емисиите от изгарянето му, обясняват експерти от МОСВ. На второ място по замърсяване е автомобилният бензин, който съдържа бензен и летливи органични съединения. На трето място са втечнените въглеводородни газове (пропан-бутан), които съдържат летливи органични съединения. Най-чистото гориво, от екологична гледна точка, е природният газ.

Според общинските програми за качество на въздуха, представени в МОСВ, транспортният сектор е на второ място като източник на замърсяване, след битовото отопление. Затова много общини са предвидили сред мерките за справяне с мръсния въздух осъвременяване на градския транспорт.

Замервания на Изпълнителната агенция по околна среда в края на септември 2014 г. по повод Европейската седмица на мобилността и Деня без автомобили, също доказаха, че липсата на трафик води до значително по-чист въздух. В Деня без автомобили на столичния площад "Княз Александър Първи" бяха регистрирани до 2.2 пъти по-ниски концентрации на фини прахови частици, на серен двуокис - до 5 пъти по-ниски, на въглероден оксид - до един път по-ниски, на азотен двуокис - до 2.5 пъти по-ниски, на озон - до 1.5 пъти по-ниски, на метан - до един път по-ниски и на неметанови въглеводороди - до 1.5 пъти по-ниски в сравнение с ден с неограничен трафик.

Въпреки отчетения в последната годишна статистика на Асоциацията на европейските автомобилни производители ръст в продажбите на нови коли у нас от 5.2 процента, автомобилният парк в България е застаряващ. Най-многобройни са автомобилите над 20 години - 1 475 443, при общ брой на регистрираните превозни средства у нас към 1 юли м.г. - 3 769 117, сочи справка в интернет страницата на МВР.

Автомобилите между 15 и 20 години в страната са 1 104 166, а тези между 11 и 15 години - 652 346. Към средата на миналата година превозните средства на възраст до пет години у нас са 133 941, а тези между 6 и 10 години - 403 191. От общия брой на регистрираните в страната превозни средства към 1 юли 2014 г., леките автомобили са 2 972 770. От тях с електрически двигатели се движат 81 коли, а с биогориво - едва пет. Най-много у нас се карат бензинови леки коли - 1 752 690, следвани от колите на дизел - 1 001 141, сочи обобщена информация в сайта на МВР.

Споделяне

Още от Бизнес

Започна кампанията за предсрочните избори. Ще променят ли нещо те?