Обсъждат нов закон за туризма

Работен вариант на проекта за нов закон за туризма бе обсъден от заместник-министърът на икономиката Димитър Хаджиниколов и експерти от министерството с браншови, местни и регионални организации в отрасъла, представители на общински и областни администрации.

Предлага се да се създаде Единна система за туристическа информация. Системата ще се поддържа от Министерството на икономиката и Националния статистически институт и ще включва в себе си Национален туристически регистър и статистически данни за туризма, в съответствие с изискванията на статистическата служба на Европейския съюз - ЕВРОСТАТ и Световната организация по туризъм.

Друго предложение е да се създаде също и Единна национална система за обучение и повишаване на квалификацията на кадрите в туризма съвместно с Министерството на образованието.

Междуведомствен съвет по туризъм ще е новият координиращ орган за реализация на държавната политика в туризма. В него се включват ръководители на министерства и ведомства, чиято дейност е свързана с развитието на туризма. Негов председател ще е министърът на икономиката.

На браншовите организации е отредена нова роля, като те ще участват във всички етапи на проучване и формиране на туристическия продукт - лицензиране, категоризация, контрол.

Заложен е и нов подход на държавата към националната реклама. Националният туристически информационен център ще се обособи като юридическо лице. Формулирани са и нови задължения на местната администрация, като например създаването на Консултативен съвет по въпросите на туризма към кмета на общината. В него ще участват представители на местната администрация, туристическите сдружения, представители на местния бизнес.

Предлага се да се създадат и общински фондове за развитие на туризма, като средствата в тях ще се набират от туристически такси, санкции, средства от целеви програми и др.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес