Според доклад на Барозу за срещата на върха в Брюксел на 22 май

Общ енергиен европазар може да пести 15 млрд. евро годишно на потребителите

Растящата зависимост на ЕС от внос на газ и шистовата революция в САЩ правят икономиката на Европа неконкурентна

Общ енергиен европазар може да пести 15 млрд. евро годишно на потребителите

Създаване на общ енергиен пазар в Европейския съюз, който да изгражда ценовите разлики в страните членки и да пести на потребителите по 15 млрд. годишно, намаляване на растящата зависимост на европейската индустрия и бит от вноса на природен газ, което в комбинация с бума на добива и износа на шистов газ в САЩ, прави икономиката на ЕС неконкурентна и възможни проблеми с увеличаването на дела на възобновяемите източници в европейската енергетика. Това са част от акцентите в доклад на Европейската комисия за предизвикателствата и политиките в областта на енергетиката, който председателят на ЕК Жозе Мануел Барозу ще представи в сряда на срещата на Европейския съвет в Брюксел. Основен акцент на разговорите ще са именно енергийните проблеми в Европа.

 

Барозу постави завършването на обшия вътрешен енергиен пазар на ЕС като приоритет на комисията още в началото на май. Сега се прибавят акценти по отношение развитието на добива на шистовия газ в САЩ, което е променило значително структурата на производство на електроенергия и в Европа, където се забелязва ръст на внос на американски въглища, което от своя страна застрашава изпълнението на европейските цели за намаляване на въглеродните газове в атмосферата.

 

Регулаторите пречат на свободния пазар

 

Според изчисления на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия, ако се преодолеят съществуващите недостатъци на европейските пазари, водещи до неконкурентни ценови разлики между държавите членки, може да се икономисват 15 млрд. евро годишно или 10 процента от общата цена на природния газ на едро, пише в документа. В него се посочва, че отварянето на пазара все още се спъва от регулирането на крайните цени. “Това е пагубно за конкуренцията и инвестициите, а когато поради регулирането цените са по-ниски от производствените разходи, се стига до дефицити, които в крайна сметка падат на гърба на данъкоплатеца“, пише в доклада.

 

В него се посочва още, че при голям дял на енергията от възобновяеми източници в електроенергийния микс възниква въпросът за адекватността на производствените мощности и на мрежите. Това се превръща в проблем, когато енергопроизводството от непостоянни възобновяеми източници като слънцето и вятъра трябва да се подсигурява с резервни мощности, работещи най-често с въглища. този проблем обаче може да се реши с инвестиции в трансгранична инфраструктура, защото колкото по-голяма е мрежата, толкова по-лесно е да се компенсират колебания в енергопроизводството от възобновяеми източници. Друг вариант е вземане на мерки за реагиране на търсенето и мерки за акумулиране на енергия.

 

Газовата зависимост на ЕС може да стигне 80 процента

 

Документът предупреждава, че зависимостта на Европа от внос се е увеличила през последните две десетилетия и се очаква да нарасне до 80% по нефт и газ до 2035 г.. Някои страни членки разчитат само на един единствен руски доставчик и често само на едно трасе за доставка за 80%-100% от потреблението на природен газ. Това ги излага на пазарната власт на техния единствен доставчик, чието ценообразуване не винаги следва пазарна логика.

 

Глобалното търсене на енергийни ресурси ще нарасне с повече от една трета до 2035 г, като 60 процента от този ръст ще се пада на Китай, Индия и Близкия изток, и това може да има пряко въздействие върху Европа. Дава се пример как плащаните от Япония и Корея по-високи цени с 60 процента спрямо Европа за втечнен природен газ (LNG) са довели до спод на вноса на втечнен газ в Европа с около 30 процента спрямо 2011 г.

 

Барозу обръща внимание също така, че докато зависимостта на Европа от вноса на фосилни горива се увеличава, САЩ са на път да се превърнат от вносител на природен газ в износител заради добива на шистов газ, отварящ все по-широка празнина между цените на електрическата енергия за индустрията в ЕС и САЩ.

 

“През 2012, цените на природния газ за индустрията е повече от четири пъти по-ниска в САЩ отколкото в Европа. Това ерозира конкурентноспособността на европейските компании. Тези развития имат отражение и върху останалия свят и докато цената на тока за индустрията в страните от Организацията за икономическо развитие и сътрудничество се е увеличила с 37% в периода 2005-2012 г., то в САЩ има спад от 4 процента. За домакинствата скокът на цената на електроенергията за това време е 22 на сто, а в САЩ – едва 8 процента.

 

Шистовата революция в САЩ удря европейската индустрия

 

Увеличеното използване на шистов газ вместо въглища в САЩ освобождава евтини количества за европейската индустрия, където потреблението на въглища е нараснало с 2 процента при твърдите и с 9 на сто при лигнитните. Във Великобритания и Испания, потреблението на въглища е нараснало с 28% за последните 11 месеца на 2012 г.; във Франция - с 16%, а в Германия с 3%. Удвоено потребление за първите 11 месеца на миналата година отчита Ирландия.

 

В доклада се цитира още скорошен анализ на Съвместния Център за Изследвания на ЕК (EU Joint Research Center) с различни сценарии за въздействие на местния добив на шистов газ върху зависимостта от внос в Европа. “Въпреки че е малко вероятно Европа да постигне самозадоволяване с природен газ, в оптимистичния сценарий местният добив на неконвенционален газ може да замести намаляващия добив на конвенционален газ и зависимостта от внос на равнище около 60%. Неконвенционалните източници вече се добиват в Европа, като Естония вече покрива около 90% от енергийните си нужди чрез добив на нефт от шисти“.

 

Критично ниски инвестиции в енергийна инфраструктура

 

Инвестициите в енергийния сектор са на исторически ниски равнища, пише още в документа. В него си изчислява, че на ЕС са нужни инвестиции от 1 трилион евро на ЕС, за да си гарантира сигурността на доставките, диверсификацията на източниците, по-чисти енергии и конкуренти цени в рамките в интегриран енергиен пазар.

 

“Някои страни членки, вече се чувстват като "енергийни острови" в резултат на неефективни

инфруструктурни връзки с останалата част от ЕС. Зависимостта от внос от единствени доставчици все още преобладава в Северна и Източна Европа. В някои райони на Европа, все по-големи обеми от прекъсваеми ВЕИ енергия не може да бъде транспортирана до потребителите поради липса на достатъчна инфраструктура“, посочва доклада.

 

Според него, за да се преодолеят тези дефицити, трябват 200 млрд. евро инвестиции в преносни линии, интерконектори, мощности за съхраняване на енергия и т.н. само до 2020. Това ще изисква ръст на инвестициите с повече от 50% за електричеството и близо 30% за природния газ, ако се сравняват периодите 2000-2010 с 2010-2020 г.. Това обаче се очаква да се отрази върху сметките на потребителите с около 1 процент увеличаване на разходите, тъй като техният ръст ще се компенсира от конвергенцията на цените при общ пазар, повишената сигурност на доставките и по-ниските нужди от резервни мощности, както и от по-високото проникване на ВЕИ, където се отбелязва, че са намалели три пъти цените на съоръженията за добив на екоенергия благодарение на иновативни решения.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?