Обща позиция на ЦИЕ по новия регламент за нелоялните търговски практики

Обща позиция на ЦИЕ по новия регламент за нелоялните търговски практики

България, Румъния, Словения и Хърватия, заедно със страните от Вишеградската четворка – Чехия, Полша, Унгария и Словакия, подписаха обща позиция по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета на ЕС относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни. Това е станало по време на форум между земеделските министри в словашкия град Опонице, съобщи Министерството на земеделието, храните и горите в четвъртък.

В съобщението не се казва каква е позицията на осемте страни, но е посочено, че тя ще бъде представена в рамките на следващото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство.

"Страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) трябва да работят заедно за съвместни решения на глобални проблеми", е заявила българският зам--министър на земеделието Вергиния Кръстева, която е участвала в срещата.

Земеделските министри на осемте страни са обсъдили въпроси, свързани с пакета от законодателни предложения относно бъдещата Обща селскостопанска политика след 2020 г.

Освен това те са дискутирали стратегическите приоритети на Инициативата на страните от Централна и Източна Европа за базирани на знанието земеделие, аквакултури и горско стопанство, в контекста на биоикономиката.

Обменили са и мнения по темата за укрепването на позицията на всички земеделски производители във веригата на доставки на храни, чрез справяне с нелоялните търговски практики.

В началото на май Европейската комисия предложи пакет от законодателни промени с цел по-добра защита на потребителите. "Новата сделка за потребителите", както я наричат в Брюксел, има за цел да даде на потребителите по-големи права и допълнителни механизми за защита с въвеждане на възможността за подаване на колективен иск срещу нелоялни практики или нарушения от представителни неправителствени организации на потребителите.

Споделяне

Още от Бизнес

За коя политическа сила ще гласувате на изборите?