Обща позиция на ЦИЕ по новия регламент за нелоялните търговски практики

Обща позиция на ЦИЕ по новия регламент за нелоялните търговски практики

България, Румъния, Словения и Хърватия, заедно със страните от Вишеградската четворка – Чехия, Полша, Унгария и Словакия, подписаха обща позиция по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета на ЕС относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни. Това е станало по време на форум между земеделските министри в словашкия град Опонице, съобщи Министерството на земеделието, храните и горите в четвъртък.

В съобщението не се казва каква е позицията на осемте страни, но е посочено, че тя ще бъде представена в рамките на следващото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство.

"Страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) трябва да работят заедно за съвместни решения на глобални проблеми", е заявила българският зам--министър на земеделието Вергиния Кръстева, която е участвала в срещата.

Земеделските министри на осемте страни са обсъдили въпроси, свързани с пакета от законодателни предложения относно бъдещата Обща селскостопанска политика след 2020 г.

Освен това те са дискутирали стратегическите приоритети на Инициативата на страните от Централна и Източна Европа за базирани на знанието земеделие, аквакултури и горско стопанство, в контекста на биоикономиката.

Обменили са и мнения по темата за укрепването на позицията на всички земеделски производители във веригата на доставки на храни, чрез справяне с нелоялните търговски практики.

В началото на май Европейската комисия предложи пакет от законодателни промени с цел по-добра защита на потребителите. "Новата сделка за потребителите", както я наричат в Брюксел, има за цел да даде на потребителите по-големи права и допълнителни механизми за защита с въвеждане на възможността за подаване на колективен иск срещу нелоялни практики или нарушения от представителни неправителствени организации на потребителите.

Споделяне

Още от Бизнес