Общата загуба на "Топлофикация София" достигна 738.9 млн. лв.

Общата загуба на "Топлофикация София" достигна 738.9 млн. лв.

През 2020 г. "Топлофикация София" ЕАД е реализирало загуба в размер на 67 158 000 лв. През 2019 г. загубата е била по-голяма - 82 525 000 лв., пише в годишния финансов отчет на дружеството. Натрупаната през годините досега загуба на дружеството към 31 декември 2020 г. е в размер на 738 946 000 лв.

Във финансовия отчет се посочва, че тези обстоятелства показват наличието на съществена несигурност, която би могла да породи значителни съмнения относно способността на дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие без подкрепата на собственика и други източници на финансиране.

"Топлофикация София" ЕАД отчита отрицателен паричен поток за 2020 г. от оперативна дейност в размер на 15 011 000 лв. Към 31 декември 2020 г. собственият капитал на дружеството е в размер на 203 226 000 лв. и превишава вписания капитал с 95 577 000 лв., добавя БТА.

Ръководството счита, въз основа на направените прогнози за бъдещото развитие на дружеството, че ще успее да продължи своята дейност без да се предприемат съществени промени. То ще успее да продължи своята дейност и да погасява своите задължения, без да се продават активи и без да се предприемат съществени промени в неговата дейност.

Приходите от продажба на електроенергия през 2020 г. са били за 118 749 000 лв. От продажбата на топлинна енергия приходите са за 283 103 000 лева, се посочва още във финансовия отчет на "Топлофикация София".

Разходите за квоти вредни емисии през 2020 г. са били 79 158 000 лв, докато през 2019 те са били 57 060 000 лв.

През 2020 г. е била направена цесия на задължения на "Топлофикация София" към "Булгаргаз", става ясно още от отчета. При цесията газовата компания е прехвърлила към "Български енергиен холдинг" ЕАД задължения на "Топлофикация София" за 109 946 000 лв.

Преди броени дни стана ясно, че БЕХ сериозно обмисля да реши проблема с газовите дългове на столичното парно като придобие собственост срещу задълженията му.

Изчаква се обаче докладът, финансиран безвъзмездно от Агенцията за търговия и развитие на САЩ, който трябва да препоръча мерки за оздравяването и модернизацията на "Топлофикация София", посочи Николов. Според него влизането на държавата с дял в топлоснабдителното дружество е единственият начин за уреждане на борчовете, а като акционер "Българският енергиен холдинг" (БЕХ) може да предложи инвестиционна програма за развитието на дружеството.

Общинската топлофикация дължи на БЕХ 760 млн. лв. по изкупени през годините дългове на парното за доставен газ от дъщерното на холдинга дружество "Булгаргаз", съобщи в началото на юни служебният енергиен министър Андрей Живков. Отделно е натрупаният от края на миналата година нов борч от близо 80 млн. лв. към газовия снабдител, които отново могат да станат обект на съдебни претенции от страна на "Булгаргаз".

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес