Обществените поръчки са некоректни и корупционни

Обществените поръчки са некоректни и корупционни

Според 85 на сто от представителите на бизнеса у нас, в процедурите по обществени поръчки има некоректни практики и корупционни отношения, а 70 процента от предприятията конкретно са се сблъсквали с тези проблеми. Това сочи обявено в сряда проучване на Българската стопанска камара (БСК) сред 5000 предприятия, активно участващи в процедури за възлагане или изпълнение на обществени поръчки,

Повече от половината - 55% от анкетираните, смятат досега действащият Регистър за обществените поръчки не предоставя необходимата пълноценна информация. В него не се отразяват навреме постъпилите обяви и сключени договори или те въобще не постъпват, няма достатъчна публична информация, която да предпази участниците от корупционно поведение.

Изследването акцентира върху проблемите на малките и средни предприятия в достъпа и участието им в обществените поръчки. Като основна пречка за по-дребния бизнес е липсата на разграничаване на кандидатите според големината им. Така малките фирми са възпрепятствани от непропорционално високите разходи и сложността на процедурите, както и от невъзможността да участват в конкурси за по-големи и дългосрочни договори.

Залагат се ненужно тежки изисквания спрямо кандидат-изпълнителите и така малките фирми се дискриминират. Не се различават и условията за техническо обезпечение и квалификация на персонала. Утежняващите условия в българското техническо задание са необходимост от определен размер на собствени оборотни средства (най-често 40%-50%), което малко на брой участници биха могли да изпълнят, смятат анкетираните.

Според тях лоша практика при обществените поръчки са необосновано дългите срокове за плащане, предлагани от възложителите. Това блокира по-нататъшната дейност на малките и средни предприятия в други обществени поръчки и влошава финансовото им състояние. Нерядко дългият срок на плащане е източник на корупционни практики. Към 30 май 2010 г. дребният бизнес има да си прибира над 600 млн. лв. от обществени поръчки, допълват от БСК.

От участниците в проучването 78 на сто настояват да се огласяват и да бъдат публично достъпни данните от ценовата и техническата компонента на офертите. 67 процента пък искат в Регистъра на обществените поръчки да бъде представяна информация за всички кандидати, участвали в процедурата. Близо половината – 45 на сто, са за разширяване на възможностите за ползване на интернет-средата и електронните процедури. Почти всички – 85 процента, искат да се публикуват добрите практики и отговори на актуални въпроси на страницата на Агенцията по обществени поръчки.

Публичният сектор в България харчи около 10 млрд. лв. годишно за стоки и услуги, при доставката на които малките и средни предприятия трябва да са конкурентни и равнопоставени на станалите кандидати, посочват от БСК. Малките предприятия често са иновативни и предлагат добро съотношение качество/цена, но се сблъскват с недостатъците на настоящата структура на обществения сектор, допълват от камарата.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Одобрявате ли промяната в стратегията на ваксинацията срещу Covid?