Общественият съвет в МВнР генерира подкрепа за Вигенин "на тъмно“

Общественият съвет в МВнР генерира подкрепа за Вигенин "на тъмно“

Външният министър Кристиан Вигенин разпозна Обществения съвет към министерството като удобен орган, който да генерира подкрепа за дейността му. Във вторник съветът се събра за второто си заседание, отново при затворени врата, с одобрени от министерството участници, за да декларира "обществена" подкрепа за инициативите на политическото ръководство на БГ-дипломацията.

Според външно министерство в заседанието са участвали над 20 неправителствени организации, работещи в сферата на външната политика и сигурността, университетски преподаватели, експерти, които дали "висока оценка на новия Устройствен правилник“ и се обединили "около становището, че той дава добра основа за работа".

Идеята за обществените съвети бе лансирана от президента Росен Плевнелиев и реализирана от служебното правителство. Съветът към външно министерство обаче започна работа едва при новия външен министър Кристиан Вигенин, като засега заседанията му не са публични.

Обществена подкрепа

"Работната група е свършила огромна работа по осмисляне на проблемите на Дипломатическата служба и до голяма степен е отразила изводите в документа”, посочил проф. Динко Динков, преподавател по международни отношения в УНСС, цитиран от МВнР.

Това е първата стъпка към провеждането на ефективна външна политика, която зависи от ясното формулиране на националните приоритети, кадровото и финансово обезпечаване на МВнР, коментира, от своя страна, Чавдар Минчев от Националната асоциация за международни отношения.

Кой участва в Обществения съвет?

От Министерството на външните работи съобщиха, че в заседанието на Обществения съвет във вторник са участвали:

Любомир Кючуков (Институт за икономика и международни отношения), Симеон Николов (Център за стратегически изследвания), Чавдар Минчев (Национална асоциация за международни отношения), Иван Гарвалов и Петранка Филева (Дружество на ООН в България), Георги Мичев (Глобална асоциация за развитие), доц. Д-р Александър Костов (Институт за балканистика, БАН), Красимир Премянов (Съюз на тракийските дружества), Венцислав Кирков (Българска платформа за международно развитие), Атанас Павлов (Българско дипломатическо дружество), Елена Николова (Сдружение Пан-Европа), Елизабет Божинова (Студентска асоциация за изследване на международните отношения), Николай Паунов (Либерален политологически институт), Георги Мишев (Студентски дипломатически клуб), проф. Динко Динков (УНСС), доц. Донка Иванова (ЮЗУ "Неофит Рилски”).

Още

От министерството не съобщават за каквито и да било критики към документа, който традиционно се приема наново при всеки нов външен министър.

Бившият заместник-външен министър по времето на тройната коалиция Любомир Кючуков, в качеството му на представител на Института за икономика и международни отношения, пък отбеляза необходимостта в Устройствения правилник да бъде по-подробно разписан ангажиментът на държавата към българските общности в чужбина.

Бившият председател на парламента и висш функционер на БСП Георги Пирински, който е основател на фондация "Солидарно общество" пък посочил, че МВнР трябва да има проактивен подход, да бъде в постоянен диалог с Народното събрание по проблеми с висока обществена и политическа чувствителност. Георги Мичев от Глобална асоциация за развитие пък оценил като положително поставените основи за засилване на взаимодействието между министерството и НПО-сектора.

По втората тема - "мястото на България в регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа" - Вигенин обявил, че е "изключително важно да възстановим активната си роля като генератор на идеи в региона" и в тази връзка ще бъде възстановена дейността на дирекция "Югоизточна Европа” и ще бъде създадена работна група в МВнР.

Представителство на доброволен принцип

Сред участниците в съвета са били още Красимир Премянов, в качеството му на представител на Съюза на тракийските дружества, бившият зам.-министър на отбраната по време на тройната коалиция Симеон Николов (Център за стратегически изследвания), Иван Гарвалов и Петранка Филева (Дружество на ООН в България) и други.

Въпреки едва второто си заседание участниците в срещата са оценили "като успешен и ползотворен избрания формат за провеждане на неформални дискусии по актуални въпроси".

В отговор на въпроси на Mediapool oт външно министерство съобщиха, че участниците в съвета присъстват по собствено желание или са предложени от служители на министерството.

В крайна сметка обаче съставът се определя от външния министър.

"Желаещите да участват в работата на Съвета уведомяват за това министъра на външните работи, който взима решение за включване на кандидатите в състава му въз основа на преценка на критериите, посочени в Правилата за дейността на Обществения съвет към министъра на външните работи", уточниха от МВнР.

Според неофициална информация към конструирането на съвета е имало доста резерви дори и от служители на министерството, които са коментирали, че не виждат смисъл от подобен формат, който в България често се превръща в говорилня без ясни резултати.

В отговор на въпрос от външно министерство съобщиха, че няма отказали покана за участие във формата, но няколко организации заявили желание да се включат на по-късен етап, когато бъдат разглеждани въпроси, свързани с тяхната експертиза.

Според неофициална информация обаче някои от активните неправителствени организации и експерти в областта на външната политика са отклонили възможността да участват в този формат, а други пък не са били поканени.

________________________
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
На фокус
                               
Проектът "Ефективни форми на гражданското участие в процеса на взимане на решения и контрол върху управлението" има за цел да фокусира вниманието върху обществените съвети като форма на гражданско участие в управлението.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟На фокус“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Ако сте гражданска организация и участвате в обществен съвет, имате преки впечатления и предложения, които искате да споделите, свържете се с нас тук.

Още от На фокус