Община Бургас въведе е-услуги за гражданите си

Гражданите на Бургас вече имат възможност да подават заявления за издаване на удостоверения не само в общината, но и чрез интернет. Електронният канал за комуникация с държавните институции ще улесни жителите на черноморската община в ползването на публични услуги, като премахне опашките пред гишетата и свързаните с тях неудобства, съобщиха от компанията, разработила платформата – "Сименс".

От същата услуга от началото на февруари т.г. се възползват жителите на столичните райони “Слатина“ и “Триадица“.

Услугите по гражданска регистрация, които вече могат да бъдат извършвани и по електронен път, включват издаване на удостоверения за постоянен и настоящ адрес, за промяна на постоянен и настоящ адрес, за родствени връзки, за идентичност на имената на едно лице и за липса на съставен акт за гражданско състояние. Желаещите могат да заявяват тези документи и да ги получават чрез Портала на електронното правителство, както и да обменят с доставчика на услугите електронни съобщения и документи. За да се възползват от тази услуга, гражданите трябва да притежават електронен подпис.

Съгласно изискванията на Закона за електронно управление всички общини трябва да предоставят на своите граждани услуги чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги. Обслужването "на едно гише" осигурява бърза и сигурна връзка с общинските администрации и с различните държавни институции, намалява времето за обслужване и свежда до минимум прекия контакт между заявителите на услуги и администрацията, който често е предпоставка за порочни практики.

Осигуряването на интернет достъп до качествени административни услуги за организации и граждани е целта на проекта "Интегрирано административно обслужване на централно и местно ниво и предоставяне на публични услуги". Той бе възложен в края на 2007 г. от Министерството на държавната администрация и административната реформа на няколко компании, една от които е Сименс.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?