Община Царево взе три милиона заем от банката на свой общинар

Община Царево взе три милиона заем от банката на свой общинар
Съгласно сключен договор за заем с "Банка ДСК" до 30 декември т.г. на сметката на Община Царево трябва да постъпят 3 милиона лева, показва информацията в регистъра за обществени поръчки. "Банка ДСК" е и единствената финансова институция, която е подала оферта за обявената процедура по Закона за обществените поръчки.

Обществената поръчка датира от 4 септември, като от финансовите институции се изисква да дадат "целеви, дългосрочен, инвестиционен кредит в размер на 3 000 000 лв" със срок на погасяване 10 години, годишен лихвен процент до 7.5, без комисионни за управление и обработка, както и такси за предсрочно погасяване.

 Община Царево обезпечава кредита чрез "учредяване на залог върху собствените приходи на общината".

 В условията на поръчката е прецизирано, че не могат да участват лица, за които са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 ЗОП.

 Чл. 47 ал.5 гласи: "Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници:

1. при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация."

 Общинари алармираха, че в сделката все пак има конфликт на интереси, тъй като клонът на "Банка ДСК" в Царево се ръководи от независимия общинар Димитър Чернев.

Същият е гласувал положително заедно с мнозинството от БСП на сесията в общинския съвет, която е одобрила банковия кредит. (Решение 309 от тази година).

 Това лято кметът на Царево Петко Арнаудов се прочу с новината, че се гласи да купи "Audi A6 quattro" за 80000 лв, като едновременно тегли общински заем. Тогава опозиционните общински съветници критикуваха кмета, че увеличава дълга на общината, която практически е във фалит заради намалелите данъци и средства от продажби на терени.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?