Общинарите в Несебър опитаха да “прескочат” НАТУРА 2000

Промени в общия устройствен план на Несебър одобри днес единодушно общинският съвет. Предложението е внесено от председателя Димитър Янков. Намеренията на общинарите са да променят статута на землищата на селата Емона и Баня, в които влиза и местността Иракли.

Като се присъединят землищата на селата към Несебър, те ще получат статут на урбанизирани територии и градските съветници се надяват, че по този начин ще успеят да “излъжат” Министерството на околната среда и водите (да извади териториите от европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”.

От МОСВ уточниха, че общинският съвет е надвишил правомощията си и не може да прави такива промени в общия устройствен план на общината, без да има подготвена и одобрена екологична оценка. Такова е изискването на Закона за устройство на територията.

Според европейската директива за местообитанията на птиците, всяка държава е длъжна да създаде режим за тяхното опазване, коментира за Mediapool Катерина Раковска от  “WWF Дунавско–Карпатска програма България”. България като страна –членка на съюза също е длъжна да приложи директивата, без значение дали е влязла в сила екологичната мрежа “НАТУРА 2000” или не.

Практически националният съвет по биологично разнообразие към МОСВ е одобрил предложените 225 територии и списъкът е законен. Той обаче не е влязъл в сила, защото не е приет от Министерски съвет. В периода между двете решения, ековедомството трябва да организира превантивна защита на потенциалните територии от НАТУРА, уточни Раковска.

Тази превантивна защита е осигурена, твърдят от МОСВ. От там са изпратили до всички регионални инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) списъка с одобрените територии. На място структурите на ековедомството следят да не се правят промени в предложените от тях територии, като този опит за изваждане на местността Иракли от екологичната мрежа.

Споделяне

Още от България