Общината иска разследване на столичното здравеопазване

Председателят на Столичния общински съвет (СОС) Владимир Кисьов ще сезира главния прокурор Борис Велчев за последните събития около изпадналия в ликвидация Столичен медицински холдинг (СМХ). В сряда той бе упълномощен да сезира държавното обвинение за действията на назначения от Софийски градски съд ликвидатор на дружеството Никола Рангелов.

Ден по-рано Рангелов обяви пред общинарите, че смята да инициира смяната на директора на АГ “Шейново” д-р Димитър Драгиев на общото събрание на болницата. Това предизвика гнева на съветниците, тъй като ликвидаторът на СМХ няма право да кадрува, а само да преобразува дружеството.

В същото време ликвидаторът недвусмислено напомни на общинарите, че има право да продава имущество и че не дължи никакви обяснения за действията си.

В края на февруари Върховният касационен съд постанови, че СМХ е незаконно създаден и трябва да се ликвидира. В неговия капитал влизат общо 45 лечебни заведения. От тях 6 са болници и 39 са диагностично-консултативни центрове (ДКЦ), които са оценени на 17 млн. лв. Загубите за общината при продажба на активи ще бъдат колосални, тъй като отделно всяка болница или ДКЦ заедно с апаратурата в тях са отразени в капитала на СМХ на стойността на малка сграда или апартамент в центъра.

Освен проверка от прокуратурата, общинарите ще поискат от съда да отстрани Рангелов като ликвидатор на медицинския холдинг. В искане до съда градските съветници ще предложат четирима души, които да поемат управлението на компанията.

В качеството си на собственик на 100 процента от акциите в дружеството, СОС изрично ограничи правото на ликвидатора да продава дълготрайни материални активи, както да сключва краткосрочни или дългосрочни договори за наем на помещения без изричната си санкция.

Беше забранено на Рангелов да взема участие в Общите събрания на здравните заведения. Това решение на градския парламент обаче ще има само декларативен характер, ако не да бъде потвърдено и от съд. СОС ще сезира и Висшия съдебен съвет за практиката на регистърния съд, който е позволил създаването на структурата на СМХ, която обаче в последствие бе обявена за незаконна от ВКС.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?