Общината започна ново рязане на опасни дървета в Борисовата градина

Общината започна ново рязане на опасни дървета в Борисовата градина

Близо 860 опасни, сухи или изгнили дървета трябва да бъдат премахнати от столичната Борисова градина. Окастрени трябва да бъдат клоните на други 625 дървета. Столичната община вече започна премахването им.

Става въпрос за дървета, които се намират в лесопарковата част на Борисовата градина в зоната между булевардите "Драган Цанков", "П. Яворов", "Цариградско шосе" и ул. "Незабравка". Сечта включва дървета, които се намират на до 25 метра от алеите в тази част на парка. Целта е да се предотвратят инциденти и наранявания от паднали дървета. В последните години в Борисовата градина имаше няколко такива случая.
През 2018 г. бяха извършени аналогични мероприятия в зоната между булевардите "Цариградско шосе", "П. К. Яворов", "Драган Цанков" и централната алея покрай обсерваторията на СУ "Св. Климент Охридски" в парка.

Новата сеч предизвика недоволството на екоорганизацията "За да остане природа в България". Според сдружението сечта е неправомерна, тъй като се правила по ред, който е приложим в за стопанска сеч в гори, но не и в градски паркове. Мотивът им е, че изсичането става въз основата на инвентаризация на лесопарковата част. Освен това щели да се премахнат дървета и клони, които са важни за кълвачите в парка.

Според организацията по същия начин вече били отсечени 524 дървета покрай автокъща "Капитолия", а опасенията са, че във все още неприетия подробен устройствен план на парка в близост се предвижда изграждането на общински музей. В становището се казва още, че в цялата лесопаркова част е предвидено да се изсекат 5900 дървета.

Критикува се и липсата на публичност и информация за изсичането на дърветата.

Според Лорита Радева (ГЕРБ), председател на общинската екокомисия, която гласува инвентаризацията на опасните дървета, всичко се прави по закон и сечта не е неправомерна. Тя припомни, че опасните дървета първо са маркирани от специалисти от Лесотехническия университет. След това междуведомствена комисия, в която влизат и представители на две екологични неправителствени организации, е направила проверка на вече определените като опасни дървета.

След въпросната инвентаризация беше взето и решението за отсичането само на тези, които се намират в 25-метровата зона покрай алеите. В останалата част от лесопарка към момента са поставени табели, които предупреждават хората да внимават.

Радева обясни, че инвентаризация на растителността в тачи част от Борисовата градина не е правена от 1991 г.

Радева отхвърли и обвиненията за липсата на информация към гражданите, като каза, че такава е публикувана на сайта на Столичната община на 13 януари. В нея е посочено, че сечта се извършва от специализиран екип на общинското предприятие "Управление на общински земи и гори", като членовете му са облечени със специализирано обозначаващо работно облекло.

Дърветата, които трябва да бъдат премахнати, имат марка със зелена или оранжева боя на височина от около метър от основата. В основата пък са маркирани със синя боя, за да е ясно и след премахването, че е отсечено маркирано дърво. Номерата на синята марка са А 2427, А 2428 и А 4236.

Изрязаните дървета и клони се возят до Инсталацията за компостиране на биоразградими отпадъци "Хан Богров" и от тях ще се произвежда компост.

Споделяне

Още от България