Общини и министерства отново ще получат субсидии за електромобили

Общини и министерства отново ще получат субсидии за електромобили

От четвъртък – 29 март, се открива за четвърти път субсидирането на общини, министерства и агенции за закупуване на електромобили, съобщиха екоминистерството в сряда.

Документите на кандидатите ще се приемат в Националния доверителен екофонд до 31 юли.

Един кандидат ще може да иска финансиране за максимум три електромобила. Схемата цели подобряване на качеството на атмосферния въздух, намаляване на емисиите на парникови газове и на нивата на шумовото замърсяване в населените места.

Безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство.

Най-много пари - 40 000 лв., ще се предоставят за закупуване на изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2. За напълно електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N се отпускат 30 хил. лв. По 20 хил. лв. ще се дават за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места)  и L7e.

10 000 лв. е субсидията за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места). Ще се финансират и допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3000 лв.

Всички необходими за кандидатстване документи са публикувани в раздела „Инвестиционна програма за климата – електромобили” на сайта на НДЕФ. Формулярът за кандидатстване за финансиране на проекти за насърчаване използването на електромобили се изпраща на хартиен носител на адреса на НДЕФ: София 1574, бул. Шипченски проход 67Б. По-подробна информация за параметрите на проектите е представена в Указанията за кандидатстване за финансиране на проекти за насърчаване използването на електромобили, както и в Оперативното ръководство на програмата.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес