Общини и паркове получават 21 млн. лв. за опазване на биоразнообразието

Общини, природни паркове и екоорганизации получават 21 млн. лв. за изпълняването на проекти за опазване на биологичното разнообразие и подобряването на обитанията на растителни и животински видове. В сряда бяха подписани 23 договора, финансирани със средства от Оперативна програма "Околна среда”.

Общините София, Димитровград, Етрополе, Сливница, Тунджа, Чупрене, Долна Митрополия, Сапарева баня и Левски. ще получат 8 млн. лв.

 

Община Димитровград получава 1.7 млн. лв., с които ще се възстановят природни местообитания и видове в басейна на река Марица. Проектът на Столичната община е за 1.3 млн. лв. и те ще отидат за възстановяване на влажните зони по миграционния път на птиците по течението на река Лесновска, в района на софийското село Негован, част от екокоридора "Виа Аристотелис”.

 

Регионалните инспекции по околната среда и водите и дирекциите на природни паркове получават над 9 млн. лв. за разнообразни дейности, свързани с подобряване състоянието на застрашени животински и растителни видове, като например опазване на кафявата мечка и хармоничното съжителство на вида с местното население, увеличаване популацията на изчезващи животни и възстановяване на ценни местообитания от европейски мащаб.

 

Природозащитни организации вземат финансиране за 2.5 млн. лв., а Регионалната дирекция по горите в Берковица – 900 хил. лв., за опазване, поддържане и възстановяване на крайречни смесени гори.  

Споделяне

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?