Общини може да останат без пари за саниране заради некачествени ремонти

Местните власти да засилят контрола върху изпълнителите, призова регионалното министерство

Общини може да останат без пари за саниране заради некачествени ремонти

Общините не оказват достатъчно ефективен контрол върху санирането на панелни блокове по правителствената програма за обновяване на старите сгради. Това може да доведе до вреди с "финансово изражение за гражданите", както и до прекратяване на договорите за финансиране. За това министърът на регионалното развитие Николай Нанков е дал допълнителни указания на местните власти за по-строг контрол на проектите по програмата, съобщиха от министерството.

Указанията са изпратени и до областните управители, и до председателя на Националното сдружение на общините Даниел Панов.

Средствата за саниране на старите блокове се отпускат от Българската банка за развитие. Те са осигурени със заем от банката, гарантиран от държавата. Самото саниране е безплатно за гражданите и за местните власти. Общините избират с обществени поръчки, фирмите които извършват обновяването, както и тези, които упражняват строителен надзор. В последните месеци имаше редица сигнали от граждани за некачествено саниране по правителствената програма.

"Осъществяваният от министерството мониторинг на програмата установи, че общините като възложител в процеса по обновяване на сградите не извършват достатъчно ефективен контрол на външните изпълнители, което може да доведе до вреди със съответното финансово изражение за гражданите", пише в съобщението на регионалното министерство. Финансовите вреди за гражданите се изразяват в евентуални разходи по отстраняване на дефекти от некачественото саниране след изтичане на гаранционния срок по проектите. В рамките на гаранцията евентуалните проблеми като течове, влага, мухъл се отстраняват за сметка на изпълнителите, но след това остават грижа на собствениците на имоти.

От министерството предупреждават, че заради некачествената работа и неефективния контрол от страна на общините може да се стигне до прекратяване на договорите им с Българската банка за развитие. Банката може да откаже да подписва анекси по тези контракти с местните власти по същата причина. Към момента има подписани 2021 договора за безплатно саниране, показва регистърът на Българската банка за развитие.

"За да не се допусне това, с писмото си министър Нанков изисква да се извършват проверки на място от представители на общината и строителния надзор минимум един път месечно по време на изпълнението на обновителни дейности на сградата и преди подписването на Констативен акт (Образец 15) и да се съставят протоколи от тях", пише в съобщението от министерството. Освен това на общодостъпно място във всеки вход на участваща в програмата сграда вече трябва да бъде поставяна информация за контакт – име, телефон и имейл, с отговорните общински служители, упражняващите строителен надзор и инвеститорски контрол, и на съответното подразделение на Дирекцията за национален строителен контрол. Общините трябва да следят и за нерегламентираното използване на подизпълнители.

"Общините, които са основен участник в изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност, са задължени да изпълняват функциите си на възложител със съответните механизми за контрол и гарантиране изпълнението на допустимите дейности, да следят за законосъобразното разходване на публичните средства и да защитават интересите на сдруженията на собствениците като техни представители", се казва още в съобщението на министерството.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?