Общини взимат още 100 милиона евро по селската програма

Общини взимат още 100 милиона евро по селската програма

Нови 100 милиона евро ще бъдат разпределени по Програмата за развитие на селските райони между общини. Втората и последна покана за набиране на проекти по мярката за основни услуги и обновяване на селата в селските райони се очаква да бъде отворена до 8 март тази година. Това стана ясно от изказването на министъра на земеделието Румен Порожанов по време на общото събрание на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ), което се проведе в сряда.

Половината от средствата ще отидат за строителство и рехабилитация на улици и тротоари.

По 10 млн. евро са предвидени за изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, за ремонт и оборудване на общински сгради и за спортна инфраструктура.

Останалите средства са разпределени за ремонт и оборудване на училища и професионални гимназии (7.5 млн. евро), на детски градини (5 млн. евро) и за изграждане на физкултурни салони в селските училища (7.5 млн. евро).

За първи път проектите ще бъдат подавани електронно, през системата ИСУН, а срокът за кандидатстване ще е 120 дни, каза Порожанов. Той призова кметовете да са много внимателни при изготвянето на документацията, защото корекции няма да бъдат възможни след затварянето на приема.

Земеделският министър призова общините да участват в разяснителната кампания, която е започнала министерството съвместно с Държавен фонд "Земеделие".

Предстоят срещи в градовете Враца (2 март 2018 г.), Велико Търново (7 март 2018 г.) и Стара Загора (12 март 2018 г.).

Кметове казаха, че от особено значение е постоянния диалог и координация на усилията за отстояване на максимално благоприятна за българските общини подкрепа по линия на бъдещата обща селскостопанска политика.

От особена важност е защитата на достатъчен ресурс по втория ѝ стълб и на средствата по подхода на воденото от общностите местно развитие (ВОМР).

Румен Порожанов увери кметовете, че индикациите, които се получават по време на българското председателство на съвета на ЕС е, че общата селскостопанска политика ще запази своето адекватно финансиране.

През настоящия програмен период (2014 – 2020 г.) общата селскостопанска политика е с най-голям бюджет - около 400 милиарда евро, което е 39% от Многогодишната финансова рамка. Еврокомисията предложи три варианта след 2020 г. Първият сценарий е запазване на сегашното ниво на финансиране от около 400 милиарда евро. Вторият е намаляване на подкрепата с 30%. При този сценарий средният приход за ферма може да падне с повече от 10% в редица държави членки, като се усещат по-осезаеми загуби в определени сектори. Такова намаление би представлявало около 120 милиарда евро или 11% от бюджета на ЕС. Третият сценарий е намаляване на подкрепата за ОСП с 15%, което представлява около 60 милиарда евро или 5.5% от бюджета на ЕС.

 

Споделяне

Още от Бизнес