Общините да се разпореждат с държавната субсидия за образование, предлагат експерти

Общините да назначават директорите на общинските училища и да разходват държавната субсидия според местните приоритети. Това предлага авторът на доклад за българското средно образование, експертът Стефан Иванов от Клуб Икономика 2000. Докладът бе представен на дискусионен форум по финансиране на средното образование в Югоизточна Европа, открит в понеделник в столичния хотел "Хилтън".

Реформите в образованието през последните години са генерирали нови проблеми, пише в доклада. Като такива се посочва отнемане на правомощията на общините сами да разпределят получените финансови ресурси от държавата според местните приоритети.

Иванов предлага общините да започнат да управляват и държавните училища, които сега са подчинени на министерството на образованието и науката /МОН/. Експертът препоръчва да се разшири приложението на системата на делегираните бюджети и да се увеличат източниците на собствени приходи на общините, за да се увеличи броят на предлаганите образователните услуги.

Според доклада пречка за реформата в образованието е и недостатъчното финансиране на делегираните от държавата услуги, като недостигът на средства се обяснява като лошо финансово управление от страна на общините.

Централните власти често взимат решения, без да ги осигуряват финансово, а заплащането на учителите не се влияе от качеството на работата им, смята Иванов, цитиран от БТА.

За подобряване на качеството на образованието, според доклада, е необходимо да се осъвременят учебните програми, да се въведат нови методи на преподаване, ранно компютърно обучение, а това по чужди езици да бъде приоритетно. Нужни са и по-гъвкави форми на обучение, които да ограничат броя на отпадащите от училище ученици.

В доклада има препоръка да се въведе система за оценка на качеството на образованието, което се преподава, а системата да е съпоставима с тази в страните от ЕС.

Споделяне

Още от България