Общините длъжни да събират разделно и биоотпадъците

Общините длъжни да събират разделно и биоотпадъците

Общините спешно трябва да въведат системи за разделно събиране и на биразградимите си отпадъци като шума от дърветата, отпадъци от плодове и зеленчуци и др., тъй като Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ги задължава да намалят с 25 процента още в края на настоящата година изпращаните за депониране такива отпадъци спрямо генерираните количества през 1995 г. Това предвижда Национален стратегически план за поетапно намаляване количествата от този отпадък за депониране, одобрен от министъра на околната среда и водите Нона Караджова в четвъртък и влизащ незабавно в сила, съобщиха от ековедомството.

До 2013 г. обемите, изпращани на сметищата, трябва да са свити до 50 процента, а до 2020 г. - 35 на сто, като сравнителната база са количествата депонирани биоотпадъци през 1995 г.

Планът е задължителен съгласно директивата за депониране на отпадъците и целта му е намаляване на изпращаните в сметища обеми биоразградими битови отпадъци до 2020 г.

Разделното събиране и на тази смет чрез контейнери за компостирането ѝ ще обхване населението, собствениците на търговски обекти, ресторанти, пазари, предприятията от хранително-вкусовата промишленост и т.н.

Предвидено е във всички общини на територията на страната да бъдат изградени открити площадки за компостиране на отпадъци от обществени паркове и градини. Инсталации за компостиране и механично биологично третиране на тези отпадъци ще бъдат изградени в общините, на чиито регионални депа се депонират годишно над 20 хиляди тона биоразградими отпадъци.

Общо за изграждане на съответната инфраструктура ще отидат 300 млн. лв. от Оперативна програма “Околна среда”, от държавния и общинските бюджети, както и при публично-частно партньорство и др.

За 25-те депа в процес на изграждане с еврофинансиране компостиращите съоръжения са заложени в проектите. Такива ще се изградят и на вече съществуващите 30 регионални депа, като финансирането на съоръженията може да става под формата на субсидии от държавния бюджет.

И в момента у нас малки общини, където основно населението живее с къщи в дворове, имат проекти за компостиране на биоотпадъците, които се събират в специални контейнери и след това образуваният компост се използва за наторяване на градините.

Столична община също раздаде преди време на софиянци и жители на околните села безплатно 700 компостера за фамилно събиране на биоотпадъците.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?