Общините намалиха дълговете към бизнеса с 19 млн. лв. за година

Общините са намалили дълговете към бизнеса с 19 млн. лв. за година и към края на юни задълженията възлизат на 160 млн. лв. Това показва информацията за финансовите показатели на местните власти към края на първото полугодие на 2013 г., изготвена от Министерството на финансите.

 

Най-голяма е задлъжнялостта на Пазарджик – над 17 млн. лв. Общините Видин, Кърджали и Перник имат да връщат на бизнеса по 14 млн. лв., а Кюстендил и Пловдив – по 10 млн. лв. Задълженията на Столичната община възлизат на близо 8.7 млн. лв.

 

Без задължения са приключили полугодието 91 общини.

 

Намаляване на просрочията с 43 млн. лв. през първата половина на годината спрямо същия период на 2012 г. отчитат 108 общини.

 

Местните власти, които са увеличили своите забавени плащания с общо 24 млн. лв., са 61.

 

В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са на стойност 5.4 млн. лв., което е 3.3% от общия им размер.

 

Общинският дълг и общинските гаранции възлизат на близо 912 млн. лв. към средата на годината. Вътрешният дълг е 440.7 млн. лв. (48.3%), а 471.3 млн. лв. е външният дълг.

 

Столичната община генерира половината от целия размер на общински дълг.

 

В сравнение с края на 2012 г. общинският дълг и общинските гаранции намаляват с 67 млн. лв., като това се дължи на редуцирането с 34.4 млн. лв. на вътрешните заеми и с 32.2 млн. лв. на външните заеми.

 

По данните, предоставени от общините, се наблюдава и намаляване на общата задлъжнялост до нива от 41-45% спрямо собствените приходи и изравнителната субсидия.

 

Наблюдава се трайна тенденция за задържане равнището на просрочените задължения, които през последните две тримесечия са около 7–8% спрямо собствените приходи и изравнителната субсидия за общините.

 

Салдото по бюджетите на общините на касова основа е положително към края на юни и възлиза на 359 млн. лева.

Споделяне

Още от Бизнес