Общините получават 726 078 800 лева от данъците на физически лица

Средствата от данъци по Закона за облагане на доходите на физическите лица в размер на 726 078 800 лева ще се преотстъпват и предоставят като държавен трансфер по бюджетите на общините за финансиране на делегираните държавни дейности. Това предвижда приет от парламента на второ четене текст от проектобюджета за 2004 г.

Народното събрание реши също, че 3 752 000 лева ще бъдат отпуснати от централния бюджет на юридически лица с нестопанска цел, записани в приложение към проектобюджета.

Сред субсидираните юридически лица с нестопанска цел са БЧК, организации на хората с увреждания, Българският туристически съюз, Съюзът на българските автомобилисти, Съюзът на тракийските дружества, Съюзът на народните читалища и Рилският манастир.

По време на дебатите Панайот Ляков (ОДС) и Татяна Калканова (НДСВ) поискаха от субсидираните организации да отпаднат тези на хората с увреждания и средства за тях да се отпускат след одобряване на конкретни проекти.

Татяна Калканова заяви, че трябва да бъде коренно променен начина на субсидиране на юридическите лица с нестопанска цел и, че не е ясен критерият, по който са включени определени организации, а други не са.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: