Общините получават допълнително 8 млн. лева за транспорт на ученици

Общините получават допълнително 8 млн. лева за транспорт на ученици

Над 18 млн. лева отпусна кабинетът по програми, свързани с образованието. Решенията за даването на средствата бяха взети на заседанието на правителството в сряда.

Най-голямата сума - около 8 млн. лева е за покриване на разходите на общини за осигуряването на безплатен транспорт за учениците. От години държавата осигурява средства за превоза на децата от малки населени места до средищните училища, които са в съседни села или градове.

Още 7.3 млн. лева бяха дадени за обезщетения при съкращения на преподаватели и непедагогически персонал в училищата и детските градини. Парите са за разходите на образователните институции за месеците септември и октомври.

Други 1.55 млн. лева бяха отпуснати по националната програма за информационни и комуникационни технологии в училищата и детските градини.

С тях ще се осигури връзка с интернет за всички училища на бюджетна издръжка. Средства ще се разходват и за техническо обезпечаване на учебния процес в 149 институции от системата. Те са за обновяване на техниката или внедряване на образователни иновации, свързани с учебния процес.

Близо 1.54 млн. лева се предоставят от правителството по бюджетите на общините за допълнителни часове по математика и български език за ученици от 1 до 7 клас, които изостават с уроците. Парите покриват и разходите за администриране на дейностите, свързани с обучението на децата.

Споделяне

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?