Общините са намалили просрочените си задължения с 33 млн. лв. през 2012 г.

Просрочените задължения на общините са намалели в края на 2012 г. в сравнение с края на 2011 г. с 33 млн. лв. и са достигнали малко над 174 млн. лв., съобщиха от Министерството на финансите в четвъртък.

Задълженията са натрупани в 148 общини или 56% от всички общини в страната, показва още оценката на финансовата стабилност, изготвена от министерството.

С близо 55 млн. лв. са понижили просрочените си задължения 120 от общините, докато други 55 са увеличили забавените си плащания с над 22 млн. лева. Останалите местни власти в страната (89 общини) са завършили 2012 г. без просрочени задължения.

Данните показват още, че в края на 2012 г. бюджетното салдо на общините на консолидирана основа е 49 млн. лв., докато в края на 2011 г. този показател е бил отрицателен от 58 млн. лева.

През 2012 г. се наблюдава трайна тенденция за намаление на просрочените задължения, които през последните две тримесечия се задържат на равнището на 8% спрямо собствените приходи и изравнителната субсидия.

В сравнение с деветмесечието в края на 2012 година се отчита намаление на просрочията на общините с 3.8 млн. лева.

В делегираните от държавата дейности задълженията през 2012 г. са 5.3 млн. лв. или 3% от общия им размер. За същия период общинският дълг и общинските гаранции се увеличават с 3 млн. лв, като се запазва равнището на общата задлъжнялост от около 45% спрямо собствените приходи и изравнителната субсидия.

Най-големи просрочени задължения имат общините Перник - 14.1 млн. лв., Столичната община - 13.2 млн. лв., Kъpджaли - 12.5 млн. лв., Дупница - 6.5 млн. лв., Видин - 5.9 млн. лв., Смолян - 4.6 млн. лв., Карлово - 4.2 млн. лв., Ракитово - 4.1 млн. лв., Белоградчик - 3.9 млн. лв., Силистра - 3.8 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?