Общините са против еднакви цени и срокове за административните услуги

Документите за епизод "Раждане" на едно гише, за епизод "Развод" - не може

Общините са против еднакви цени и срокове за административните услуги

Местната власт е против въвеждането на еднакви цени и срокове за предоставяните административни услуги. Единственият компромис, на който са готови общините, е уеднаквяване на броя и вида на подаваните документи за дадена услуга. Това стана ясно от представянето на междинното изпълнение на проект "Трансформиране на модела на административното обслужване" в Министерския съвет.

Той се финансира с близо 5 млн. лв. от европейските фондове по програма "Добро управление". Целта му е превръщането на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във вътрешно-административни е-услуги и групирането им на принципа "епизоди от живота" и "събития от бизнеса". Проектът се изпълнява от началото на 2016 г. и трябва да приключи до края на юни 2018 г. До момента по него са изплатени 255 315 лв., показват данните в информационната система за наблюдение на еврофондовете (ИСУН).

До сега са обобщени са данните за предоставяните административни услуги от различните ведомства, както и за регистрите, които те поддържат. Изготвени са предложения за опростяване на 700 услуги за бизнеса и гражданите и предоставянето, на част от тях по електронен път.

Обръщане на модела

Едната от целите е обръщане на сегашния модел – вместо гражданите да обикалят от гише на гише и да събират удостоверения и документи от различни институции, нужни за даден услуга, това да се прави от администрациите по служебен ред.

Към момента такива са около 60 на сто от всички удостоверителни услуги, предоставяни от администрацията, е нужно хората сами да събират документи, за което се използват десетки милиони човекочасове, каза Красимир Божанов, директор на дирекция "Модернизация на администрацията" в Министерския съвет.

Като пример беше дадено удостоверението за разрешително за оръжие. То се издава от служба "Контрол на опасните средства" в МВР. Гражданинът е длъжен да представи над 10 документа, от които повече от половината са налични в други администрации.

За това с реализацията на проекта пилотно ще бъде пусната информационна система в 50 администрации, които ще предоставят административни услуги по служебен път на бизнеса и хората.

Предвижда се и пускането на информационен сайт, от който ще се вижда кои услуги могат да се предоставят по служебен път. Освен това гражданите и бизнеса ще могат да подават сигнали, ако все пак им искат сами да носят документи при положение, че това може да стане по служебен път.

Една цена и срок за най-използваните услуги - невъзможно

Общините предоставят над 155 административни услуги. От тях най-често използвани са тези за адресна регистрация, гражданско състояние – женен, разведен, неомъжен, териториално устройство – визи за проектиране, разрешителни за строеж, паспортизация на сгради, посочи Теодора Дачева, заместник-изпълнителен директор на Националното сдружение на общините, което е партньор по проекта.

Целта е за 20-те най-често предоставяни услуги на гражданите и бизнеса да се искат едни и същи документи – вид и брой, цената и срокът за предоставяне на услугата също да са еднакви, каза Дачева. Тя даде пример с Кричим и Русе, които сега имат различни изисквания относно разрешенията за строеж - брой документи, цена и срок на издаване.

Направеното проучване сред 265-те общини обаче показва, че уеднаквяването ще се случи трудно, каза Дачева. Причината е, че това е едно от основните приходни пера за малките общини и за това там цените са по-високи. В големите пък проблемът е със сроковете, които са по-дълги. Единственото, по с което общините са съгласни, са еднаквите изисквания към документите за една и съща услуга.

За това предложението на Националното сдружение на общините е централизирано да се постави максимален срок за предоставяне на услугите, а цените да продължат да се определят на местно ниво, каза Дачева. така например може да се сложи максимален срок от пет работни дни за дадена услуга, за да не може да се удължава до безкрайност изпълнението ѝ.

"Епизоди от живота" и "бизнес събития"

По проекта е направен анализ на над 12 000 регистъра, водени в администрацията. Идеята е някои от тях да отпаднат, други да се обединят, а най-голямата група да се централизират. Данните ще послужат за регистърна реформа, но как ще изглежда тя към момента не може да се каже, каза Красимир Божанов.

От Фондация за реформа в местното самоуправление, която също е партньор на проекта, са подготвили анализ с възможностите за въвеждане на услуги на принципа "епизоди от живота" и "бизнес събития". Целта е да се групират отделните административни услуги - част от тези епизоди в една.

Например при епизод "Раждане" – всички услуги по получаването на документите да се заявят в болницата. Националният осигурителен институт да администрира целия процес на изваждането на документите за новороденото, а при изписването на детето, майката да си тръгне с тях от болницата. Сега, за да се получи акт за раждане, се чака обикновено около два месеца, а родителите трябва да обикалят по институциите.

Друго предложение е при епизод "Издаване на свидетелство за управление на МПС" администратор да е обучаващата фирма.

"Епизодът "Развод" обаче няма как да стане по този начин, каза експертът.

За да се случи всичко това, са необходими и законодателни промени. Данните показват, че ще се наложи промяна в поне около 70 закона.

Например, за да отпадне изискването за представяне на свидетелството за съдимост – най-често искания документ от администрацията (над 700 000 пъти годишно), са били променени 67 закона, каза Божанов.

Споделяне

Още от Бизнес