Общините ще плащат нова такса за депониране на смет

Общините ще плащат нова такса за депониране на смет

Нова такса за депониране на отпадъците ще плащат общините, за да имат стимул за повече разделно събиране на отпадъците и рециклирането и оползотворяването им. Тарифата няма да е непосилна за местните власти, за да не се повишават много и таксите смет за хората и за бизнеса, но ще е такава, че да ги накара да прилагат мерки за намаляване на обемите смет за депониране, обясни в петък пред журналисти министърът на околната среда и водите Нона Караджова.

В момента общините плащат на операторите на депата за отпадъци експлоатационни разходи за персонала и машините, но в бъдеще ще дават допълнителната такса на самите себе си, стана ясно от думите на екоминистърът. Тя обясни, че парите ще влизат в общинска сметка, с която кметствата ще си покриват разходите по управлението на отпадъците.

При това положение обаче излиза, че колкото повече отпадъци депонират, толкова повече пари ще имат в собствената си сметка и толкова повече ще имат да харчат в бъдеще за сметосъбиране и сметоизвозване. .

Обсъжда се откога ще се въведе таксата, като вероятно на общините ще се даде преходен период. Правят се финансови разчети за размера ѝ, обясни министърът на околната среда.

Караджова предупреди също така общините, че отсега трябва да направят анализи кога ще им се изчерпи капацитетът на сметищата, за да планират необходимите разходи за изграждането на нови депа.

Държавата няма повече да дава пари за построяване на депа за отпадъци, след като веднъж вече е сторила това от националния бюджет и от европейските средства, заяви Караджова. Не бива да продължава практиката държавата да финансира тези съоръжения, преразпределяйки средства на данъкоплатците през бюджета, веднъж дадени, държавни или европари стигат, допълни тя.

Според нея общините трябва да предвидят в бъдещите такси смет осигуряването на финансов ресурс за построяване на нови депа, както и да направят анализи за вида отпадъци и мястото за съхранението им. Законът не изключва възможността общинските съвети да привлекат фирми на принципа на публично-частното партньорство, които да финансират такива съоръжения.

След дни ще стане ясно колко депа от съществуващите и отговарящите на европейските изисквания ще изчерпят капацитета си след 2-3 години.

Министърът предупреди общините също така, че трябва да спазват разпоредбите на ЕС, според които депата трябва да имат сепариращи и компостиращи инсталации, а в голяма част от финансираните по ИСПА съоръжения не са предвидени такива инсталации и те тепърва трябва да се правят. В момента само в София има линии за допълнително сортиране на боклука, преди да постъпи в депото в Суходол, но те бяха изградени от организациите за оползотворяване на отпадъците от опаковки с техни средства под натиска на бившия кмет Бойко Борисов.

Караджова съобщи още, че екоминистерството е одобрило значително повишаване на санкциите за големите замърсители на околната среда. Глобите не са помръдвали като размер от около шест години, общият подход досега е бил актуализация с ръста на инфлацията, но вече те не са адекватни на нарушенията. Най-много ще се повиши санкцията за изхвърляне на тежки метали във въздуха, обясни екоминистърът. Предстои съгласуване на проектонаредбата между ведомствата и приемането ѝ на Министерския съвет.

Споделяне

Още по темата

Още от България