Общинска банка увеличи капитала си с 10 млн. евро

Общинска банка АД увеличи капитала си с 10 млн. евро, съобщиха от банката във вторник. На 16 май банката е емитирала необезпечена облигационна емисия по формата на подчинен срочен дълг, като условията на емисията са съобразени с наредба 8 на БНБ за капиталовата адекватност на институциите.

Съгласно договора банката емитира общ номинал облигации (необезпечени на приносител), всяка от които с номинална стойност от 50 хиляди евро. Мениджър и поемател на дълга е Дойче банк - Франкфурт на Майн.

Срокът на емисията е десет години, като най-рано може да бъде предсрочно погасена в края на петата година, след предварително разрешение на БНБ.   

Ценните книжа са с фиксиран лихвен процент за първите пет години и плаваща лихва за останалия период. Предвидена е възможност за листване на емисията на франкфуртската фондова борса.

Капиталът на Общинска банка с емитирана емисия се увеличава от 39.8 млн. до 60 млн. лева.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?