Общински проекти срещу наводнения ще получат над 73 млн. евро

С проекти за превенция срещу наводненията ще могат да кандидатстват общините от понеделник общините за безвъзмездни над 73 млн. лв. от Оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР). Това съобщи зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Проектите могат да се подават до първи ноември.

Седем големи градове ще могат да кандидатстват с проекти до два милиона лева, а останалите общини – до един милион лева. Съфинансирането на проектите за превенция срещу наводненията от общините е в размер на пет на сто. 

Мерките, които ще се подкрепят, включват почистване или разширяване на речни корита, корекции на реки и дерета, изграждане или разширяване на съществуващи диги по речните и морските брегове, крайбрежни стени по речните брегове, изграждане, реконструкция и ремонт на малки по обем преливници, бентове, водоеми, дамби и др., допълни зам.-министър Павлова. 

Мерките в подкрепа на общините стартират в момент, когато нивото на река Дунав е високо и причинява щети на населението, подчерта министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев.

Вече има готовност например на община Лом, чийто проект се изпълнява с финансиране от държавния бюджет и ще бъде подкрепен и по линия на ОПРР. Други проекти в готовност са на общините Русе, Видин и Силистра.

Министър Плевнелиев заяви, че до края на тази година могат да бъдат договорени 1.5 милиарда лева по оперативната програма. Към момента по програмата са одобрени за финансиране проекти на стойност 1.386 милиарда лева, което е над 44 на сто от общата стойност на програмата. Разплатените средства по нея са в размер на 154 милиона лева, каза Лиляна Павлова – или над 12 на сто.

По данни на министър Плевнелиев средният процент за европейските държави на договорените средства по еврофондовете е 27 на сто. Павлова информира, че в понеделник са били одобрени за финансиране по оперативната програма осем проекта на Министерството на културата на стойност около 11 милиона лева.

Споделяне

Още от Бизнес