Общинските имоти ще се застраховат задължително срещу земетресения

Застроените имоти - публична общинска собственост, задължително ще трябва да се застраховат и срещу природни бедствия и земетресения.

Това предвиждат промени в Закона за общинската собственост, приети на първо четене от парламента.

Общинският съвет ще определя имотите - частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

И сега по закон общините са длъжни да застраховат имотите си, но не е определен обхватът на рисковете по задължителното имуществено застраховане.  Целта на промените е да се въведе минимален обхват на задължителни за покритие застрахователни рискове за имотите - общинска собственост, включващ природни бедствия и земетресения, посочва в мотивите си вносителят - Министерският съвет.

Рискът "земетресение" е изведен отделно, тъй като според застрахователната практика има характер на катастрофично събитие и затова е предмет на отделно договаряне, поясняват от кабинета.

Задължителното застраховане дава възможност за компенсиране на щетите до договорения лимит и вид покритие. Целта на промяната е да се осигури компенсиране на общинските разходи при възстановителни работи на засегнати имоти  и възобновяване на предоставяните на населението публични услуги, отбелязва МС.

Споделяне

Още от България

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?