Общинските имоти в София ще се продават или заменят само след пазарна оценка

Продажбата и замяната на имоти, частна общинска собственост, да става само след предварителна пазарна оценка, предлага ръководството на комисията по бюджет и финанси към Столичния общински съвет. Проектът ще бъде разгледан на сесия на столичния съвет на 10 юни.

Предлага се още пазарните оценки да са задължителна част от докладите с предложения за разпореждане с частна общинска собственост.

Също на 10 юни председателят на Надзорния съвет на столичната агенция за приватизация Станимир Зашев ще предложи общински нежилищни имоти да се продават единствено по реда на закона за приватизация, след решение на общинския съвет чрез столичната агенция за приватизация. Прилагането на различни режими с различни изисквания към участниците обърква потенциалните инвеститори, мотивира се Зашев.

Още от Бизнес