Общо 41% от българите живеят в пренаселени жилища

Общо 41% от българите живеят в пренаселени жилища

Четирима на всеки десет българи живеят в пренаселени жилища, показват данните на Евростат за състоянието на жилищния фонд в ЕС през 2017 г. Средният показател за пренаселеност в ЕС е около 17 процента.
 
Близо 1,1 милиона българи, или около 15 процента от населението у нас, живеят в жилища, които се споделят от повече от едно семейство. Това е често срещано явление сред българите с по-ниски доходи в градска среда. Случва се често 3 поколения, или около 6-9 членове на едно домакинство, да обитават маломерно жилище от 60-70 квадратни метра.

Около 80 процента от децата в България под 18-годишна възраст, както и около 60 на сто от младите хора на възраст 16-29 години, да живеят с родителите си в пренаселени жилища.
 
Процентът на пренаселените жилища у нас в големите градове е около 48 на сто (при 18 на сто за ЕС), в малките градчета и предградията - около 40 на сто (при 15 на сто за ЕС) и в селските райони - 33 на сто (при 17 на сто за ЕС), показват данните на Евростат.

В същото време 31% от жилищата в страната са необитаеми.

В градските райони незаетите жилища са над 650 000 (25% от всички), а в селските райони незаетите жилища са над 560 000 (43% от всички). Само в София и София-област незаетите жилища са около 250 хиляди.
 
Тези диспропорции се обясняват с намаляването на населението, с емиграцията на българите извън страната или вътрешната миграция от селата към градовете.

Най-висока пренаселеност в ЕС е регистрирана в Румъния - близо 50 на сто. Други страни, в които има значителна пренаселеност на жилищата с домакинства са: Латвия - 43 на сто, България - 41 на сто, Полша, Унгария и Гърция - по 40 на сто, Словакия - 38 на сто и др.

Високи нива на пренаселеност са регистрирани и в съседните на България държави - Сърбия – 64%, Македония – 68% и Турция – 73%.

Споделяне

Още от България