Общуването на книжовен български - задължително и извън училище

Министърът на образованието и науката Даниел Вълчев подписа и изпрати за обнародване в Държавен вестник Наредба за усвояването на книжовния български език, съобщиха от образователното министерство в понеделник.

Наредбата регламентира държавното образователно изискване за изучаването на книжовния български в училищата.

Въвежда се изрично задължение за учителите и учениците да общуват помежду си на книжовен български език не само в училищата, но и извън тях. В наредбата е записано, че усвояването на книжовния български език е задължително за всички деца и ученици, които се обучават в българските детски градини и училища в страната и в чужбина.

Учителите ще са длъжни да преподават учебните предмети на книжовния български език, с изключение на учебните предмети "чужд език" и "майчин език" и на учебните предмети на чужд език, когато това е предвидено в учебния план. Учителите ще са са длъжни да подпомагат децата и учениците при овладяването и прилагането на книжовноезиковите норми.

Министър Вълчев неведнъж е коментирал, че е неприемливо преподавателите да говорят на диалект, което се предава на учениците.

Преподаватели обаче коментират, че в региони, където от години се говори на определен диалект, изпълнението на това изискване е под въпрос.

Миналата година усвояването на книжовния български език предизвика истерия в Интернет и дори стартира петиция в подкрепа на инициативата заради предложението да отпадане държавното общообразователно изискване за усвояването на книжовния български език – чл.16, т. 4 от Закона за народната просвета.

Това бе разтълкувано като отпадане на изискването да се изучава книжовният език в училище. Усвояването му обаче е регламентирано, тъй като учебните програми по български език и литература за всеки клас и етап съдържат подробно и конкретно разработени стандарти.

Преди две седмици отново се завъртя интрига, след като в мрежата стартира нова вълна за защита на българския език с петиции и подписки. В тях се твърдеше, че депутатите искат да отменят българския език като задължителен, т.е. държавата ни няма да изисква от гражданите си да знаят граматични и пунктуационни правила.

Тогава парламентарната образователна комисия с председател Лютви Местан (ДПС) и МОН реагираха остро и окачествиха случващото се като "грандиозна манипулация".

Текстът на наредбата

Споделяне

Още по темата

Още от България