Обучението в ядрени специалности става безплатно

Обучението в ядрени специалности става безплатно

Правителството реши в сряда да обяви за защитени още нови специалности, изучавани във висши заведения, и обучаващите се в тях няма да плащат такси.

Три от специалностите са ядрени и обявяването им идва на фона на нежелаещи да се обучават за работа в ядрени централи. Това според бранша ще остави без кадри бъдещите ядрени проекти като АЕЦ "белене" и нови мощности в АЕЦ "Козлодуй". Само преди ден по време на онлайн конференция за бъдещето на ядрената енергетика у нас бе коментирано, че ако преди десет години кандидатите за ядрените професии са били по 80-100, сега под десетима.

Така ще е безплатно обучението на първокурсниците в академичната 2020/2021 г. в специалността "Ядрена техника и ядрена енергетика", изучавани в Софийския университет "Св. Климент Охридски", както и в специалностите "Топло- и ядрена енергетика" и "Ядрена енергетика" в Техническия университет – София.

Останалите специалности, за които също няма да има такси в Софийския университет, са "Африканистика" и Класическа филология". Освободени от плащания са и специалностите "Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост" и "Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост" в Университета по хранителни технологии - Пловдив.

Защитени стават още специалностите "Металургия" в Химико-технологичния и металургичен университет - София, "Корабостроене и морска техника" в Техническия университет - Варна, както и "Технология на дървесината и мебелите" в Лесотехническия университет – София.

Освобождаването от такси на тези специалности ще става поетапно, като всяка академична година ще влиза по още един курс на обучение от съответната защитена специалност или професионално направление.

През юни от заплащане бяха освободени първокурсниците от 8 професионални направления и 8 защитени специалности. Целта е да се насърчи обучението в тези области и това да помогне за подготовката на висококвалифицирани специалисти, необходими за икономическото и общественото развитие на страната, припомнят от правителствената пресслужба.

За покриване на разходите за обучение, за първия семестър на 2020/2021 г., МОН ще предостави 37 145 лева за сметка на предвидените разходи в бюджета за 2020 г. За 2021 г. средствата ще бъдат планирани по бюджетите на съответните висши училища.

Споделяне

Още от България