Обвинението на прокуратурата

От Върховната касационна прокуратура разпространиха подробности за третото поред обвинение, което внасят срещу бившия вицепремиер Александър Божков.

Обвинението е за извършени престъпления по чл.283 "а", т.1 от Наказателния кодекс. Наказателното производство е образувано на 4 октомври 2001 г., се казва в съобщението.

Със заповед на тогавашния министър на промишлеността Александър Божков от 30 юли 1999 г. е открита процедура за продажба чрез конкурс на до 80 % от дяловете на ИК "Цанко Церковски"ЕООД -София. След конкурс, на който са постъпили оферти от двама кандидат-купувачи, на 21 декември 1999 г. Божков е подписал заповед, с която е утвърдил за купувач печатница "Цанко Церковски" АД -София. В нарушение на разпоредбите на Наредбата за конкурсите, на 20 декември същата година, тоест преди да е утвърден купувача, министър Божков е подписал договора за продажба на дружествени дялове с изпълнителния директор на печатница "Ц. Церковски" АД. Това, според обвинението, е станало с цел набави за изпълнителния директор облага в размер на 425 000 щ.д.

Със заповед на Александър Божков от 25 февруари 1998 г. е открита процедура за приватизация на "Напредък-НПИ" ЕООД чрез конкурс. Базовата пазарна цена е определена на 250 000 щ.д., а за 80 % от капитала - 200 000 щ.д. На конкурса е постъпила една оферта от "Булмилк"ООД с предложени 160 000 щ.д за 80 % от капитала. Въпреки предложената по-ниска от обявената в конкурсната документация цена, министър Божков със заповед от 21 декември 1999 г. е утвърдил за участник, спечелил конкурса, "Булмилк"ООД-София. В нарушение изискванията на чл.11,ал.1от Наредбата за конкурсите, на 20 декември същата година, отново преди да е определен купувачът, министър Божков е сключил договора за продажба на държавното дружество. Освен че договора за продажба е подписан преди да има определен купувач, в този случай е извършена продажба на държавно имущество на по-ниска цена от действителната с 40 000 щатски долара.

Още от България