Обявен е двустепенен конкурс за строителя на газовата връзка с Гърция

Обявен е двустепенен конкурс за строителя на газовата връзка с Гърция

Проектната компания за строежа на газовата връзка между България и Гърция "Ай Си Джи Би" обяви обществената поръчка за най-важния етап от реализацията на интерконеткора – избор на изпълнител.

Поръчката е на стойност 145 млн. евро без ДДС и предпочетеният кандидат ще има 18 месеца за проектирането, доставката на допълнителни материали и изграждането на газопровода от Стара Загора през Хасково до Комотини с капацитет от 3 млрд. куб. м. годишно.

Също като при поръчката за тръби, обявена от "Ай Си Джи Би", и при тази кандидатите трябва да отговарят на предварително поставени условия и в първия етап от конкурса ще се преценява именно дали покриват зададените технически и финансови критерии. Допуснатите кандидати ще получат правото да внесат своите оферти. Във втората фаза те ще бъдат разглеждани, оценени и класирани.

Поръчката е от този вид, тъй като включва проектирането и изграждането на голямо техническо съоръжение за пренос на газ в двете посоки на територията на България и Гърция, обясниха от проектната компания, в която с равни дялове участват "българският енергиен холдинг" и италиано-гръцката "Посейдон".

Заради международния характер на проекта, "Ай Си Джи Би" ще ползва стандартните условията на ФИДИК, Сребърна книга, адаптирани за конкретния случай, за изграждане на обекта  в трансграничен контекст. "Стандартните договорни условия на ФИДИК са избрани и поради естеството им на международен, разпознаваем стандарт и най-добра практика за възлагане на строителство от такъв мащаб", посочват от компанията.

Решението и обявлението за обществената поръчка са изпратени за публикуване в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки (АОП), както и в Официален вестник на ЕС на 30 април 2018 г.

"Газовата връзка е ключов и приоритетен инфраструктурен проект за България и Гърция, както и основен елемент в политиката на двете правителства за диверсификация на източници и маршрути на природен газ в региона. Обявяването на тази процедура демонстрира по недвусмислен и еднозначен начин ангажираността ни за реализацията на този проект и е знак, че той действително се намира в изключително напреднал етап, който създава условия строителството на газопровода да започне през последното тримесечие на 2018 г.“ коментира Теодора Георгиева, изпълнителен директор от българска страна на проектната компания ICGB.

"Със стартирането на тази обществена поръчка се обезпечава фактическото започване на строителството на газопровода и очакваме въвеждането в търговска експлоатация да бъде реализирано през 2020 г.“, допълва изпълнителният директор от гръцка страна Константинос Караянакос.

"Ай Си Джи Би" ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп по електронен път до документацията за обществената поръчка от датата на публикуването ѝ. Достъпът до нея ще е възможен в секцията "Профил на купувача" на компанията.

От смесеното дружество приветстват всички потенциални кандидати в процедурата и декларират, че приоритет на компанията е създаването на условия за обективен, прозрачен и конкурентен избор.

Това е третата поръчка за реализацията на проекта, обявена от "Ай Си Джи Би".

Търгът за избор на инженер-консултант на строежа срещу 8.4 млн. евро. предстои да бъде възобновен, след месеци блокада заради обжалване пред антимонополния орган и Върховния административен съд от винарна и фирма за имоти. Съдът обаче вече се е произнесъл срещу двете жалби.

При поръчката за доставчик на тръбите срещу 60 млн. евро, в която играят десетима кандидати предстои да се реши кои от тях ще бъдат поканени да внесат оферти. Очаква се това да стане ясно до 11 май, коментира преди дни пред Mediapool  Георгиева. Менилят петък изтече срокът, в който участниците могат да внесат допълнителни документи и да отстранят констатирани от комисията по обществената пръчка нередности и несъответствия.

Заявления за участие подадоха турските "Ноксел Челик Бору Санайи А.Ш", "Умран Челик Бору Санайи А.Ш" и "Ерсиваш Челик Бору Санайи А.Ш", които очевидно са свързани; индийските "Джиндау САУ Лтд" и "Велспун Корп Лимитед", руските тръбни заводи в Загорск и Челябинск,.българската "Топливо-2", германската "Залцгитер Манесман Интернешънъл" и гръцката "Коринт Пайпуъркс С.А.".

Индийската "Джиндау" обаче вече е отстранена, защото е включила в заявлението си и ценово предложението, което е нарушение на процедурата и няма да бъде поканена да продължи в надпреварата.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес