Обявен е и последният търг – за строителен надзор, за газовата връзка с Гърция

Обявен е и последният търг – за строителен надзор, за газовата връзка с Гърция

Обявена е и последната поръчка по проекта за изграждане на газовата връзка между България и Гърция – за избор на консултант за осъществяване на строителен надзор над строежа, съобщиха в петък от проектната компания "Ай Си Джи Би".

Прогнозната стойност на дейността по осъществяване на контрола по време на целия строеж и въвеждане в експлоатация на тръбата е 1.3 млн. лв. без ДДС. Кандидатите трябва да отговарят на предварително зададени критерии. Срокът за подаване на оферти е  26 ноември 2018 г.

Задачата на бъдещия консултант е да изготвяне редовни месечни доклади и на окончателен доклад за строежа, както и оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и със закона за устройството на територията. Фирмата също така ще има за ангажимент да съгласува и одобри работния инвестиционен проект, изработен от изпълнителя по договора за инженеринг.

С тази поръчка проектът навлиза в същинската си фаза на реализация, допълниха от дружеството, в което половината държи "Българският енергиен холдинг", а останалата 1/2 – гръцко-италианската компания "Посейдон".

Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп по електронен път до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в Официален вестник на Европейския съюз. Решението и обявлението за обществената поръчка ще бъдат публикувани в профила на купувача на възложителя от датата на публикуването им в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки.

Документите по поръчката ще бъдат достъпни и на сайта на дружеството, което декларира, че целта му е постигането на обективен, прозрачен и конкурентен избор.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?