Обявен е примерен график за прием на проекти по селската програма догодина

Обявен е примерен график за прием на проекти по селската програма догодина

Държавен фонд "Земеделие" публикува индикативен график за прием на заявления за календарната 2016 година за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Веднага след Нова година се планира да стартира прием на проекти за изготвяне на стратегии за местно развитие, водено от общностите – т.нар. мярка ЛИДЕР. В края на февруари тръгват заявленията за субсидиране на агроекологичното и биологичното земеделие, а в края на март и помощите за хуманно отношение към животните.

През април ще се приемат заявления по подпомагане на малките стопанства и за инвестиции в културното наследство в селата. Земеделските стопани с интерес да инвестират в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ще могат да  кандидатстват през юни. Месец по-късно започва субсидирането на инвестиции в земеделските стопанства, а през август – за обучение на фермерите. Пзе ноември ще се отвори мярката за подпомагане на преработвателната промишленост, а през декември 2016 г. ще се дават пари за популяризиране на местните стратегии. 

Споделяне

Още от Бизнес

Започна кампанията за предсрочните избори. Ще променят ли нещо те?