Обявена е нова поръчка за е-правителството

Нова обществена поръчка за изграждането на електронното правителство, обяви в сряда Министерството на държавната администрация. Кандидатите трябва да представят до 22 октомври офертата си за разработване и внедряването на услуги в електронен вид и да изградят три териториални центрове на е-правителството.

Тези звена ще са в София, Сливен и Варна и чрез  тях ще се осигури общата рамка за реализация на електронните услуги на централните и на териториалните органи на изпълнителната власт на базата на Единен портал за достъп до електронни административни услуги и Единна среда за обмен на документи.
Проектът трябва да се реализира за три години в три етапа. В първия трябва да се изградят опорните точки на мрежите на центровете, след което – да се осигури надеждността на системата, като паралелно трябва да се разработят електронните услуги, които администрацията ще предоставя на гражданите. В последния етап вече трябва да се развият въпросните е-услуги, за да може да се намали тежестта в административния апарат, допълват от министерството.

То очаква в резултат на това в дългосрочна перспектива да спаднат разходите по обслужването на гражданите, което да стане и по-прозрачно, да се постигне по-добра координация между различните звена на администрацията и по-добра обратна връзка с  клиента.

Споделяне

Още от Бизнес