Обявена е първата НАТУРА-зона с 11 ограничения за ползване

Обявена е първата НАТУРА-зона с 11 ограничения за ползване

Проектът на заповед за обявяване на първата зона по НАТУРА 2000 тръгва до дни на едномесечно обществено обсъждане, съобщи министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров във вторник. В зоната "Сухата река", простираща се на 254 377 дка в землищата на общините Кайнарджа, Добрич, Крушари и Тервел, се предлага да бъдат въведени 11 ограничителни режима за ползването на земите и горите. Те са за обработването на нивите в периода на размножаване на защитените птици, за сеч на горите около техните гнезда, за премахване на синори, използване на химически препарати за борба с вредителите, практикуване на делта и парапланеризъм и др., уточни Николай Недялков, началник на отдел "НАТУРА 2000" в Министерството на околната среда и водите. Забраните обаче могат да бъдат намалени или увеличени в процеса на общественото обсъждане преди окончателното утвърждаване на заповедта за обявяване на зоната за част от НАТУРА 2000, допълни той.

"В проектозаповедта няма забрана за строителство", коментира Чакъров. Заместникът му Чавдар Георгиев допълни, че бъдещите инвестиционни проекти в тази зона и в следващите терени на НАТУРА ще се оценяват по наредбата за оценка на съвместимостта на намеренията за строежи с изискванията на екомрежата, която е публикувана във вторник в Държавен вестник. 

Веднага след като стане факт заповедта, фирмите и лицата, които обработват земи в зоната "Сухата река", ще могат да получат компенсации за включването на имота им в европейската екологична мрежа, каза Чакъров. Те могат да получат обезщетения за всяко едно от наложените им ограничения по мярката НАТУРА на оперативната програма "Околна среда", както и допълнителни средства за агроекологично земеделие и по програмата за развитие на селските региони за извършване на опазващи околната среда дейности. За ръчно косене годишно ще се плащат по 25 евро на хектар, за копаене с мотика парите са 150 евро/ха, за неизползване на изкуствени торове компенсацията е 39 евро/ха, за късно прибиране на реколтата след 31 юли – 31 евро/ха, обясни зам.-министърът на земеделието и продоволствието Димитър Пейчев.

За късно косене на пасищата компенсацията е 100 евро/ха, а за поддържане на местообитанието на птиците в техния имот ползвателите на земята ще бъдат обезщетявани с между 150 и 250 евро/ха. Засаждането на синори, плетове и еденечни горски пояси ще се плащат по 307 евро/ха. Ако пък стопанинът оставя по 5 процента от нивата си необработваеми впродължение на две години щеполучавапо 102 евро/ха годишно.

Отделно пари ще се дават и ако теренът е в необлагодетелстван регион, допълни той. За развитие на селски туризъм пък ще се отпускат по 200 хил. евро безвъзмездно за проекти. Средства ще се отпускат и замодернизация на хижи с до 20 стаи. 

Общо за периода до 2013 г. по мярката "НАТУРА 2000" ще се платят 124 млн. евро, по агроекологичната мярка – 311 млн. евро, 376 млн. евро са предвидени за развитието на селските региони. Пълната информация за всички видове компенсации ще се разпространява от кметствата под формата на брошура.

Ползвателите на имоти в НАТУРА-зони ще бъдат обучавани как да съвместяват обработването на нивите със защитата на птиците. Комисии от представители на регионалните екоинспекции, управленията по горите, областните управи и общините ще следят дали стопаните спазват ограниченията и ако не правят това, ще бъдат санкционирани по Закона за защита на биологичното разнообразие, каза Джевдет Чакъров.

Той съобщи още, че до края на годината ще бъдат поетапно обявени обществени обсъждания на проектите за заповеди за още 22 НАТУРА-зони. До март 2007 г. ще бъдат включени в екомрежата всички 88 зони, предвидени по евродирективата за птиците, за да няма санкции за неизпълнение на ангажиментите на страната ни, обеща екоминистърът.

На 13 септември е насрочено заседание на Националния съвет по биологичното разнообразие, който да разгледа отново зоните за НАТУРА, които бяха отложени по предложение на Националното управление по горите и които ще бъдат намалени. До 20-25 септември пък се очаква работната група от представители на БАН да внесе в МОСВ становището си за другата група отложени зони – от Министерски съвет. Тогава отново ще бъде свикан съветът, за да може до края на октомври кабинетът да реши окончателно за списъка с терени за НАТУРА 2000. Той бе внесен непълен в Брюксел, заради което страната ни получи критики от ЕС.

"В районите вече няма анти-НАТУРА настроения", заяви Чакъров. "Хората вече се интересуват от компенсациите, които ще получат за това, че имотите им са в екомрежата", допълни той.

Споделяне

Още от България