Обявени са деветте банки, които ще изплащат влоговете от КТБ

Средствата ще са достъпни в продължение на пет години

Обявени са деветте банки, които ще изплащат влоговете от КТБ

Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) обяви в понеделник деветте банки, през които ще се изплащат от 4 декември 2014 г. гарантираните влогове в "Корпоративна търговска банка" (КТБ). Това са "Алианц Банк", "Банка ДСК", "Обединена българска банка" (ОББ), "Първа инвестиционна банка" (ПИБ), "Райфайзенбанк (България)", СИБАНК, "УниКредит Булбанк", "Централна кооперативна банка" (ЦКБ) и "Юробанк България".

Подбрани са банките с най-широка клонова мрежа и опит да работят с много клиенти.

Хората и фирмите с влогове в КТБ са разпределени по ЕГН или ЕИК и Булстат в съответните банки по последната цифра на единния граждански номер за физическите лица и по последната цифра на ЕИК или БУЛСТАТ за юридическите лица. Това е направено с цел да се постигне равномерно разпределение на вложителите според клоновата мрежа на обслужващите банки и да се осигури спокоен и гладък процес на изплащане, обясняват от ФГВБ.

Така например хора, чието ЕГН завършва на 0, или фирма, чийто ЕИК или Булстат също са с последна цифра 0, ще могат да получат парите си от "Банка ДСК". Влоговете на номерата, завършващи на 1, ще се изплащат в ОББ, на 2 – в "Юробанк", на 3 – в "Райфайзенбанк", на 4 – в "Алианц", на 5 и 6 – в "УниКредит Булбанк", на 7 – в ЦКБ, на 8 – в СИБАНК. За ЕГН, ЕИК и Булстат, завършващи на 9, както и за чуждестранните лица гарантираните влогове ще се изплащат от ПИБ

Още в първия ден на изплащането на гарантираните суми до 196 хил. лв. – 4 декември 2014 г., всеки вложител в КТБ може да получи цялата полагаема му се сума. За  физическите лица това става срещу предстваяне на лична карта или документ за самоличност на чуждестранно физическо лице; за юридическите лица – ЕИК или удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ и актуално удостоверение за регистрация, с което се удостоверяват лицата, които управляват и представляват юридическото лице, както и декларация по образец, наличен в банката (в 2 бр.).

Вложителят има право да изтегли парите си в брой, да си остави на сметка в същата банка или да нареди превеждането им в сметка в друга банка. Влоговете в чуждестранна валута се изплащат в левове според обменните курсове на БНБ в началния ден на изплащането.

При разпореждане със сумите вложителите следва да имат предвид унифицираната тарифа за таксите за обслужване на вложителите на КТБ, която ще могат да намерят на уебсайта на ФГВБ в секцията за изплащане на влоговете в КТБ. Междубанковият превод през БИСЕРА (еднократно) е без такса за вложителите, както и откриването на сметка в съответната обслужваща банка.

 Вложителите могат да се разпореждат с гарантираните си суми в срок до 5 години, считано от 4 декември 2014 г.

От фонда уточняват, че гарантираният от държавата размер на депозит от 196 хил. лв. се отнася за един вложител, независимо от броя на сметките му в банката. В тази сума се включват главницата и начислените лихви към датата на отнемането на лиценза на КТБ.

Повече информация вложителите в КТБ могат да получат на тел: 0700 144 03 и на уебсайта на ФГВБ.

Споделяне

Още от Бизнес