Обявени са поръчки за около 165 млн. лв. за ВиК обекти

Обявени са поръчки за около 165 млн. лв. за ВиК обекти

Обществени поръчки за около 165 млн. лв. за ВиК обекти вече са обявени по оперативна програма "Околна среда" (2014-2020 г.). Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова пред парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

В същото време 12 ВиК дружества, които предоставят услуги в областите Враца, Русе, Перник, Видин, Силистра, Пловдив, Ямбол, Варна, Сливен, Стара Загора, Кърджали и Смолян, вече имат сключени договори с управляващия орган по ОПОС. Според публичния модул за еврофондовете ИСУН са подписани договори за над 1 милиард лева към момента.

С тези средства ще се изградят и реконструират 602 км водопроводна мрежа, 380 км канализационна мрежа, 14 пречиствателни станции за отпадъчни води и 2 пречиствателни станции за питейни води, нови тръбни кладенци, помпени станции, резервоари и други, каза Петя Аврамова.

Предстои обявяването на тръжна процедура за избор на изпълнители за изготвянето на още 6 регионални прединвестиционни проучвания за новоконсолидирани ВиК оператори за областите Хасково, Търговище, Велико Търново, Габрово, Софийска област и Плевен, съобщи регионалният министър.

За инвестициите от готовите разработки ще може да се кандидатства за финансиране по оперативна програма "Околна среда" през следващия програмен период - 2021-2027 г., информира Аврамова.

В три от областите – Ловеч, Монтана и Кюстендил, само по една община не се е присъединила към областната асоциация. За тях предстои да се водят преговори за допускане на европейско финансиране за територията с изключение на общината, която отказва да се присъедини към областната асоциация по ВиК, съобщи министърът.

Аврамова коментира още, че в следващите месеци предстои да бъде конституиран "Български ВиК холдинг". Той се създава по нареждане на премиера Бойко Борисов. Целта му е по-добра координация и контрол в сектора.

Чрез холдинга ще се инвестира в нови довеждащи водопроводи, язовири и друга стратегическа инфраструктура за алтернативно водоснабдяване на част от населените места, каза Аврамова.

Новата структура няма да дискриминира общинските дружества, защото чрез консолидация на доброволен принцип и сключване на договор с ВиК асоциация, те също могат да имат достъп до финансиране от компанията, допълни тя.

В рамките на холдинга се планира създаване на аналитично звено. Ще се разчита на квалифицирани хидролози, ВиК инженери, хидрогеолози, каза още министър Аврамова. Допълни, че това звено ще съдейства за вземане на управленски решения за отрасъла.

Магистрала "Струма" ще е готова през 2027 г.

Към момента няма риск за връщане на средства, предоставени от ЕС за построените досега и за изграждащите се участъци от магистрала "Струма", каза още Петя Аврамова.

Оттеглянето на апликационната форма за участъка през Кресненското дефиле не е отказ от проекта, а дава възможност за изпълнение на препоръките на Европейската комисия за намаляване на въздействието на увеличаващия се трафик върху околната среда, посочи тя.

През тази година ще се извършат действия и мерки, които вече са планирани в доклада за оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) при рехабилитацията на съществуващото трасе на път Е-79, каза министърът.

Тя допълни, че продължава работата по избрания източен вариант на трасе на магистралата. Промяна в момента не се разглежда, тъй като има действащо и влязло в сила Решение по ОВОС с избран вариант, каза Аврамова.

Позицията на местните хора и на екоорганизации е точно обратната. Те настояват за изцяло източен обход на магистралата с изнасянето и на двете платна извън Кресна, а сегашният път да остане като алтернативен. Тази седмица Общинският съвет на Кресна дори прие решение, с което се обяви срещу проекта на правителството за трасето на магистралата през Кресннеското дефиле, писаха местни медии.

Предвижда се цялата магистрала "Струма" да бъде завършена до средата на 2027 г. Затова продължава провеждането на процедурите по избор на изпълнители, така че при получаване на финансиране, да има готовност за строителство, каза Аврамова.

Извършващите се в момента строителни дейности в отсечката от Благоевград до Крупник и тунел "Железница" са в друга утвърдена от Европейската комисия апликационна форма и тяхното строителство продължава с усилени темпове, каза още министърът на регионалното развитие.

Магистралата Русе – Велико Търново

Изготвени са и предстои да бъдат процедирани подробни устройствени планове за пътните участъци Русе - Бяла и обхода на Бяла на магистралата Русе - Велико Търново, съобщи председателят на АПИ Георги Терзийски.

Той посочи, че е готов идейният проект и докладът по ОВОС за тях. В зависимост от възможността за финансиране, АПИ е в готовност веднага да започне провеждането на процедури за избор на изпълнител на двата участъка, каза още Терзийски.

Той уточни, че предстои да започне изготвяне на ПУП и за третия участък от Бяла до Велико Търново.

Снеговалежът

Констатирахме известни слабости в координацията при почистването на снега и комуникацията с останалите ведомства, които регулират трафика, коментира Петя Аврамова ситуацията в страната.

Обилен снеговалеж с много силен северен вятър не даде възможност при затваряне на даден участък той да бъде почистван ефективно заради снегонавяване, каза Георги Терзийски.

Той допълни, че е констатирано недобросъвестно поведение, основно от водачи на тирове.

През миналото денонощие от републиканската мрежа са изтеглени над 600 товарни автомобила. Допълнително затруднение са причинили и падналите дървета, каза Терзийски.

Поетапно се пуска движението за автомобили над 12 тона в Северна и Северозападна България. До 18 часа се очаква да се възстанови движението и през прохода Хаинбоаз, информира председателят на АПИ.

Над 93 на сто от територията на страната има кадастър

До момента над 93 % или 103 хил. кв. км от територията на страната е покрита с кадастрална карта. Набрана е информация за над 17.2 млн. недвижими имота.

Трансформирането на картата на възстановената собственост в кадастрална карта е приключило за 3667 населени места.

В края на 2019 г. е обявена обществена поръчка за изработването на кадастрална карта за урбанизираните територии за други 276 населени места, информира министър Аврамова.

През март предвиждаме да приключи изцяло преобразуването на картата на възстановената собственост, съобщи изпълнителният директор на агенцията по геодезия Виолета Коритарова.

След това ще бъдат изпълнявани дейностите по отстраняване на явна фактическа лица.

С цел облекчаване обслужването на потребителите ведомството е одобрило заявления на над 160 правоспособни лица по кадастър, които могат да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър.

На всички тях е предоставен печат по образец, на който е посочен партидният номер на правоспособното лице, с който е вписано в регистъра.

От март ще започнат инцидентни проверки в офисите им, за да се провери коректността им, съобщи още Коритарова

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?