Обявеният след скандал конкурс за главен архитект на Варна е на път да завърши със скандал

Единственият конкурент на сегашния главен архитект на Варна е оставен в неведение за условията на състезателната процедура за избор на титуляр за поста. Това съобщи арх. Калина Павлова в четвъртък, ден преди провеждането на самия конкурс.

Пред Mediapool Павлова обясни, че кметската администрация е отказала да ѝ предостави заповедта за формирането на конкурсната комисия. Отказано ѝ е било още да получи правилата за формиране на крайната оценка в процедурата. Конкурсът започва в петък сутринта.

"Обяснено ми бе, че ще получа тези документи непосредствено преди началото на конкурса. Беше отказана информация и как точно се формира оценката, каква е тежестта на теста към тази на интервюто. Няма законово основание тази информация да бъде крита от участник в процедурата. Ако не бях аз да се кандидатирам, сигурно нямаше да има и други кандидати", заяви пред Mediapool арх. Павлова.

Тя известна с това, че на два пъти успя да осъди община Варна. Причината бе отказ от достъп до информация за Общия устройствен план на града. Арх. Павлова освен това е водещо лице на протестите срещу проекта на "Холдинг Варна", част от групата ТИМ, за застрояване на Морската градина.

Представители на "Холдинг Варна" смятат, че Калина Павлова е заинтересована страна в спора по проекта "Алея първа", включително и заради амбициите ѝ да стане главен архитект на града.

В конкурса е допуснат още един кандидат - Петър Йорданов, който в продължение на година изпълнява длъжността главен архитект, заемаки поста без конкурс, което е в нарушение на Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.

Арх. Йорданов, който е работил в архитектурното студио "Проарх" заедно със сегашния главен архитект на София Петър Диков, бе назначен на едногодишен изпитателен срок и при непълно работно време. Той пое поста от арх. Иван Трендафилов, който с необявени и до днес мотиви се отказа от горещия стол в края на 2008 г.

Така Йорданов бе назначен точно преди приемането на градоустройствения план на Варна, който е разработен от дружество, собственост на "Холдинг Варна".

Конкурсът за главен архитект бе обявен, след като в районната прокуратура бе подадена жалба срещу решението на кмета да назначи човек за този пост без конкурс. Жалбата, подадена от общинския служител в район "Приморски" Илия Костадинов, в момента се разглежда от Окръжната прокуратура в града.

Миналата година варненската неправителствена организация СОПА поиска кметът да предостави заповедта за назначаването на Петър Йорданов, но и това бе отказано, разказа пред Mediapool Калина Павлова.

След тази публикация на Mediapool, по електронната поща получихме отговора, който Михаил Куликов, в качеството си на председател на изпитната комисия, е изпратил на арх. Павлова.

В писмото се посочва, че "няма нормативно изискване за запознаване на кандидатите в конкурса със заповедта за назначаване на конкурсната комисия. Съставът на комисията е определен при спазване на изискванията на Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и нейните членове ще бъдат представени преди да започне провеждането на конкурса."

"На основание чл.25, ал.3, чл. 27, ал. 3 и чл.32, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, комисията определи минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто и коефициент, с който се умножава резултатът на кандидатите, получен при теста и интервюто. В изпълнение на разпоредбите на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, те ще се обявят на всички участници, преди започването на конкурса."

"Продължителността на всеки етап от конкурса ще се съобщава от комисията преди провеждането му. Ще бъде изпълнено задължението да се обявяват началото и краят на теста и интервюто.

В изпълнение на чл.18, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, при подаването на заявлението Ви за участие в конкурса сте била запозната с длъжностната характеристика за конкурсната длъжност. Независимо от това, Ви предоставяме копие на длъжностната характеристика за конкурсната длъжност", се посочва в писмото.

С това накратко се казва, че както няма законова пречка, така и няма законово задължение общината да предостави тази информация. В конкретния случай е избрано тя да не бъде предоставяна.

Отговорът бе получено в редакцията на Mediapool, придружен от две пожелания, отправени от Милена Минева, началник-отдел "Връзки с обществеността" на Община Варна:

"Този отговор е официалното становище на общината и по него няма какво да бъде добавено. Пожелавам Ви успешен ден и успешно представяне на арх. Павлова в конкурса"

Споделяне

Още по темата

Още от България