Обжалването на обществените поръчки вече ще струва 2% от цената им

Правителството прие неприсъствено тарифата за таксите, които ще се събират от обжалващите резултатите от проведени обществени поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, и вече това ще струва 2 процента от цената на оспорваната поръчка. Въвежда се и праг и таван на таксите, които съответно не може да са под 850 лв. и над 15 хил. лв., съобщиха в петък от правителствената преслужба.

 

Тарифата е била одобрена на неприсъствено заседание на кабинета. Тя е изготвена от експерти от Министерството на правосъдието, администрацията на МС, Агенцията по обществени поръчки, КЗК и съдии от Върховния административен съд и въвежда промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП), които влизат в сила от 1 юли.

 

За касационните производства пред ВАС таксите ще са минимум 375 лв. и максимум 7500 лв.

 

Досегашният размер на таксите за обжалвания по ЗОП беше 850 лв. или 1700 лв., в зависимост от случая.

 

От правителството посочват, че целта на тарифите, които реално се покачват, е да се намалят неоснователните обжалвания на обществените поръчки, които в момента бавят изпълнението на редица проекти. Като пример се дава, че през 2009 г. от 876 жалби по процедури за възлагане на обществени поръчки пред КЗК и ВАС уважените са 450, което представлява 51,37 на сто от всички. За сравнение, през 2013 г. са обжалвани 15.08 процента от всички обществени поръчки и от 1394 жалби са уважени едва 450, или 27.17 на сто. Трайната тенденция за нарастване на неоснователните жалби е в ущърб на възложителите и на сроковете за усвояване на бюджетни средства, включително на предоставените от фондовете на ЕС, обясняват от Министерския съвет.

 

Предлаганите пропорционални такси са в съответствие с конституционните принципи за съобразяване на таксите с доходите и имуществото на гражданите и за неограничаване на достъпа до съдебна защита. Възприетият подход е аналогичен на използвания при определяне на държавните такси, събирани от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс. Таксите за обжалване по ЗОП обаче са значително по-ниски - по ГПК се дължат такси 4 на сто от обжалваемия интерес. Няма и горна граница, допълват от кабинета.

 

Ако жалбата се обяви за основателна, на лицата, които са я подали, се възстановява платената такса заедно с разходите по делото.

Споделяне

Още от Бизнес