Обжалването на търговете поскъпва за дребния бизнес и поевтинява за едрия

Според ВАС повишаването на таксите води до отказ от правосъдие

Обжалването на търговете поскъпва за дребния бизнес и поевтинява за едрия

Обжалването на обществените поръчки за дребния бизнес ще поскъпне, а за едрия ще поевтинее. Това предвижда новата тарифа за таксите при оспорване на тръжни процедури, която е публикувана за обществено обсъждане.

Предлага се фирмите да плащат между 1000 и 5000 лева за жалба пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). В случай, че не са доволни от решението на КЗК и го оспорят пред съда, това ще им струва още от 500 до 2500 лева.

В момента бизнесът плаща 2% от прогнозната стойност на обществената поръчка, но не по-малко от 850 лева и не повече от 15 000 лв.

В мотивите към наредбата не е посочено защо правителството се връща към варианта на такси в абсолютен размер. Най-вероятно е заради решение на ВАС, според което определянето на таксата "обжалване" като процент от стойността на поръчката противоречи на Конституцията.

Новите такси

Предложението на финансовия министър Владислав Горанов е за въвеждане на три "етажа" на таксите при обжалване на обществена поръчка пред КЗК.

Ако поръчката е с прогнозна стойност до 1 млн. лева, таксата става 1000 лв. При стойност до 5 млн. лв. - 3000 лева, а над 5 млн. лв. таксата стига 5000 лв.

За оспорване на следваща инстанция – пред Върховния административен съд, фирмите ще дължат 50% от размера на таксите пред КЗК.

Новата тарифа трябва да влезе в сила от 16 април, когато ще започне да действа и новият Закон за обществените поръчки.

Курс към поскъпване на оспорването

Най-вероятно новата тарифа няма да се приеме добре от малкия и среден бизнес, за които цената на оспорването на търгове поскъпва.

Тенденцията за поскъпване на обжалването на обществените поръчки е от години. Аргументът на управляващите, независимо кои са на власт, е, че по този начин се ограничава злоупотребата с правото на жалби. Причината е, има фирми "рекетьори", които обжалват поръчки с цел да спечелят някой лев, твърдят представители на бизнеса.

В същото време обаче по този начин се ограничава правото им да оспорват незаконно проведена процедура.

Действащата в момента тарифа за обжалване на обществените поръчки беше приета през юли 2014 г. в последните дни на правителството на Пламен Орешарски. Тогава беше въведено плащането на пропорционална такса – 2% от прогнозната стойност на поръчката, но не по-малко от 850 лв. и не повече от 15 000 лв.

До тогава таксите бяха фиксирани - 850 лева за по-малките поръчки и 1700 лева за по-големите.

Старите такси - незаконни

Междувременно Върховният административен съд (ВАС) излезе с решение, че тарифата за обжалване на обществените поръчки, одобрена от кабинета "Орешарски" е незаконна.

Делото във ВАС бе заведено преди две години от фондация "Право и интернет", "Идеин" и "Фиеста травел" - участници в поръчка за антикорупционно обучение на чиновници. Техният консорциум бил класиран на второ място и те обжалвали решението в КЗК, като внесли такса от 850 лева. Но междувременно кабинетът "Орешарски" приел новата тарифа и комисията им поискала 5666 лева, за да разгледа казуса им. Тогава трите организации завели дело срещу тарифата.

Според окончателното решение на ВАС определянето на таксата "обжалване" като процент от стойността на поръчката противоречи на Конституцията. В основния закон пише, че таксите трябва да съответстват на разходите на органа по обжалването, а не да се превръщат в данък.

"Таксите не са обосновани нито с реално увеличение на себестойността на предоставяните услуги, нито с реално увеличение на доходите на гражданите и юридическите лица. Цената на услугата безспорно има влияние върху нейната достъпност. Повишаването на дължимите такси води до ограничаване на конституционно гарантираните права на гражданите за достъп до правосъдие", се казва в решението на съда. В него се посочва, че Министерският съвет трябва да плати на консорциума 3600 лева за съдебните разноски.

Споделяне

Още от Бизнес