Очаква се 20 000 студенти да теглят кредити за следване

Очаква се 20 000 студенти да теглят кредити за следване

Около 20 000 студенти се очаква да теглят кредити за следването си с държавни гаранции за учебната 2010/2011 година, обяви във вторник главният секретар на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) Красимир Вълчев. Стартът на студентското кредитиране беше даден официално във вторник от министъра на образованието Сергей Игнатов и ръководителите на двете банки, които ще отпускат кредитите - ДСК и “Райфайзенбанк“.

“Проучваният показват, че около 15%-20% от студентите биха се възползвали от услугата като през първата година те вероятно ще са по-малко. Затова очакваме през първата година около 20 000 души да теглят кредити“, обясни Вълчев.

За 2010 г. за държавни гаранции са предвидени 40 млн. лева, още толкова ще бъдат одобрени и през следващата. С тези средства ще бъдат покривани и таксите за администрирането на кредитите, така че студентите няма да плащат такси и комисионни.

Председателят на УС на “Райфайзенбанк България“ Момчил Андреев коментира, че лихвата от 7% и липсата на такси и комисионни са условия, за които предприемачите могат само да мечтаят и призова студентите да не чакат, а да инвестират в образованието си.

“За банките няма голяма полза от този тип кредити и затова от 30 банки се отзовахме само две. Но ние загърбихме тънките сметки и решихме да подкрепим този проект“, каза той.

Изпълнителният директор на ДСК Виолина Маринова обясни включването на банката в проекта с това, че и досега финансовата институция е била ориентирана към младите с различни свои продукти. Министър Игнатов изрази очакване, че в бъдеще повече банки ще се включат в проекта.

Кредитополучатели могат да бъдат студентите и докторантите в редовна форма на обучение, които не са навършили 35-годишна възраст и не са прекъснали обучението си. Те трябва за първи път да се обучават в съответната квалификационна степен и да не фигурират като нередовни платци в кредитните регистри. За кредити могат да кандидатстват и чужденци, граждани на ЕС, обучаващи се у нас.

Подалите документи за кредит ще получават отговор дали са одобрени в рамките на пет работни дни.

Заемите ще се дават за плащане на таксите за обучение като отпуснатата сума ще ги покрива напълно или за издръжка - при раждането или осиновяването на дете по време на следването.

Студентите или докторантите ще започват да изплащат кредита след изтичането на едногодишен гратисен период след приключване на следването и погасяването ще става на равни месечни вноски в продължение на 10 години.

Държавните гаранции се задействат при смърт на кредитополучателя; при доказана невъзможност да си погасява вноските, при настъпване на трайна нетрудоспособност 70 или над 70 на сто за срок, по-дълъг от 3 години от датата на инвалидизиране; при раждане или пълно осиновяване на второ или следващо дете в рамките на 5 години от изтичането на гратисния период.

Банките имат право на премия за добро управление при добросъвестно изпълнение на задълженията си 1 % върху общия дълг и 2.5% върху частта от кредитните задължения, които са погасени през съответната година при условие, че не е задействана държавната гаранция.

Споделяне

Още от България